Helene Hellmark Knutsson (S). Foto: Mikael Lundgren

Satsningen, som Dagens Medicin var först med att berätta om, ingår i regeringens höstbudget som presenteras nästa vecka. Under 2018 rör det sig alltså om 40 nya platser till en kostnad av nio miljoner kronor, varefter utbildningsplatserna ska utökas successivt fram till och med 2023.

Den totala kostnaden beräknas till 96 miljoner kronor.

– Det är oerhört viktigt att vi klarar kompetensförsörjningen för att nå målen vi har om en god hälso- och sjukvård. Med en växande och åldrande befolkning är det ju ännu viktigare att vi också utbildar tillräckligt många sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor men också läkare, och att vi klarar att möta behoven i hela landet. Läkarutbildningen har byggts ut under många år, men det har avstannat de senaste åren och det är därför vi nu ser ett behov av att fortsätta utbyggnaden, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, till Läkartidningen.

Hon har i dagsläget inga exakta siffror över hur många läkare som kommer att behövas i Sverige framöver, men säger att ett arbete med att ta fram ett sådant underlag pågår.

– Socialstyrelsen har tillsammans med UKÄ (Universitetskanslerämbetet, reds anm) fått i uppdrag att prognostisera behovet av både läkare och sjuksköterskor och också göra regionala nedbrytningar. Vi har inga exakta siffror nu, men det var ett uppdrag som vi gav för över ett år sedan just därför att vi behöver en bättre planering av kompetensförsörjningen framöver, säger Helene Hellmark Knutsson.

– Vi hoppas att detta kontinuerligt ska redovisas, både till oss och till universitet och högskolor, men också till landstingen eftersom vi även behöver klara den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. För läkarna har det varit AT-tjänstgöringen där det har tagit lång tid att få plats och tagit lång tid att bli färdiglegitimerad.

Räcker 440 utbildningsplatser för att möta behoven framöver?

– Det är viktigt att vi gör en ansvarsfull utbyggnad och att det görs över hela landet, utifrån de regionala behov som finns. Men det ska också vara med bibehållen, och helst stärkt, kvalitet. Man ska också klara det kapacitetsmässigt på våra universitet.

– Det jag ser framför mig är ändå att det ska kunna göra oss lite mindre beroende av utlandsutbildade läkare. Det är väldigt positivt att personer med utländsk läkarutbildning vill komma till Sverige och jobba, men vi kan inte vara helt beroende av det utan vi måste klara en egen kompetensförsörjning, säger Helene Hellmark Knutsson.

De nya 440 utbildningsplatserna ska fördelas mellan samtliga lärosäten som bedriver läkarutbildning.