Utspelet om satsningen på sjukvården gjordes vid en pressträff med Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt på tisdagen. Enligt Aftonbladet handlar det om totalt 4,7 miljarder kronor under 2018 – varav en miljard alltså går till förlossningsvården.

– Den som föder barn ska känna sig trygg med att man får den vård man behöver, men så är det inte alltid i dag. Därför är vi väldigt glada över att ha fått igenom en så stor satsning som 1 miljard kronor om året från och med nästa år. Nu ger vi landsting mycket goda förutsättningar för att skapa en bra förlossningsvård, säger Jonas Sjöstedt i ett pressmeddelande.

Medlen ska framför allt gå till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön inom förlossningsvården, men får även användas till satsningar inom neonatalvården.

Under åren 2018 till 2021 ska även 2 miljarder årligen satsas på att förbättra arbetsvillkoren för anställda inom vården. Pengarna ska fördelas till landsting och regioner för att »förbättra personalsituationen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveckling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja – och orka – arbeta kvar inom hälso- och sjukvården«, skriver Vänsterpartiet.

Även psykiatrin och barn- och ungdomsvården tillförs pengar. Därtill blir gynekologisk cellprovtagning för kvinnor gratis över hela landet från och med januari 2018.

– Att alla kvinnor deltar i screeningprogram för livmoderhalscancer och lämnar cellprov när man får en kallelse är jätteviktigt för att cancer ska kunna upptäckas i tid. Därför vill vi ta bort en tröskel – avgiften – som i dag finns i vissa landsting för att lämna dessa cellprov. Ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl – det prioriterar vi före stora skattesänkningar, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Som Läkartidningen tidigare har berättat innehåller höstbudgeten också en satsning på nya utbildningsplatser på läkarprogrammet. Totalt rör det sig om 440 nya platser fram till år 2023.