Neonatalvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala har längre brottats med bristande arbetsmiljö och svårigheter att behålla vårdpersonal, i första hand sjuksköterskor. Det har bland annat gjort att personaltätheteten varit låg jämfört med andra neonatalavdelningar i Sverige.

På grund av det tuffa personalmässiga läget var man under sommaren tvungen att dra ner på antalet neonatalvårdplatser i Uppsala. Samtidigt togs det drastiska beslutet att köpa upp vårdplatser vid universitetssjukhuset i Åbo, Finland, för att klara vårdbehovet under sommarmånaderna.

Resultatet för månaderna juni och juli blev därför en minskad egen vårdproduktion med omkring 30 procent jämfört med motsvarande period förra året. Under perioden skickades också fyra barn till Åbo för vård när det inte fanns plats i Uppsala.

Det framgår av en rapport som Akademiska sjukhuset presenterade på måndagen.

Men enligt sjukhuset innebar neddragningarna av vårdplatser att bemanningen per barn i år varit högre. Personalen har även kunnat erbjudas fyra veckors sammanhållen semester. Dessutom minskade behovet av övertidspass och dubbelpass påtagligt jämfört med samma period förra året, vilket enligt sjukhuset talar för att en bättre arbetsmiljö uppnåtts.

Avlastningen från sjukhuset i Åbo medförde också att fler patienter från andra sjukvårdsregioner i landet kunde vårdas i Uppsala jämfört med samma period förra året.

Enligt sjukhusets bedömning har patientsäkerheten och vårdkvaliteten överlag kunnat bibehållas under sommaren, trots bristande personalresurser. Ett undantag i kvalitet har dock varit att familjerna inte haft möjlighet att bo i enkelrum med sina barn, samt att familjerna som vårdats i Finland uttryckt besvikelse över att behöva vårdas utomlands.

I ett mejl till Läkartidningen skriver Akademiska barnsjukhusets verksamhetschef Christophe Pedroletti att avtalet med universitetssjukhuset i Åbo nu har upphört. Men skulle det visa sig att sjukhuset inte löser platsfrågan inom Sveriges gränser efter sommaren så kommer man i första hand att kontakta Åbo igen.

Läs också:

Akademiska sjukhuset köper neonatalvårdplatser i Finland

Uppsalapatienter flögs till Åbo för vård