Till samtalet är fler centrala aktörer inbjudna, bland annat Sveriges läkarförbund. Läkarförbundet har sedan tidigare krävt åtgärder och påpekat att bättre strategier, utbildning och säkerhetsrutiner behövs.

Läkarförbundet anser att arbetsgivare måste se till att ha säkerhetsrutinerna uppdaterade och att chefer utbildas i hot och våld. Dessutom vill man att cheferna lägger upp strategier tillsammans med skyddsombuden.

– Hot och våld i akutsjukvården är oacceptabelt och det brådskar att hitta lösningar som skapar trygghet för både patienter och personal. Det är naturligtvis helt oacceptabelt att sjuksköterskor, läkare och andra som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att göra sitt jobb, säger socialminister Annika Strandhäll (S).

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska undersöka vad som krävs för att åstadkomma ett modernt straffrättsligt skydd för bland annat yrkesutövare som har till uppgift att hjälpa andra. Uppdraget ska redovisas juni 2018.

– Sjukvårdspersonal har rätt att känna sig trygga på sina arbetsplatser. Straffen för dem som angriper blåljus- och sjukvårdspersonal måste skärpas och det är viktigt att det finns ett bra samarbete mellan polis och sjukvård, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) i ett pressmeddelande.

Rundabordssamtalet kommer att hållas den 27 september.


Läs också:

SLF vill se åtgärder mot hot och våld

Tumult på akuten på Karolinska i Solna efter att en skjutits till döds

Skottskade patienter ofta stor påfrestning på vårdavdelningar

Akuten i Malmö låser nattetid

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«

Forskaren Sofia Wikman: Nedskärningar och hot följs åt

Läkarförbundet: »Som medarbetare ska man kräva att det finns rutiner som alla känner till«

När ska man anmäla hot och våld?

ST-läkare överfölls av patient: »Allt hände så snabbt«