Skåne är egentligen redan Cerner-kund i och med journalsystemet Melior, som nu kommer att försvinna. Det används i dag i sjukhusvården, medan ett helt annat journalsystem används i primärvården. Och det är också ett av problemen som Skåne nu ska komma till rätta med.

Det nya vårdinformationssystemet ska vara detsamma genom hela vårdkedjan i stället för ett lapptäcke av många olika system som kanske inte kan kommunicera med varandra. Det handlar inte bara om journalsystem, utan all digital vårdinformation, som nu ska hamna på en och samma plattform. Det ska både öka patientsäkerheten, snabba på informationsutbytet och förbättra arbetsmiljön för de anställda.

– Vi påstår faktiskt att vi får det bästa vårdinformationssystemet i Europa, sa regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S), under en presskonferens på tisdagen.

Regiondirektör Alf Jönsson sa att det fanns en bred uppslutning bakom valet av system.

– Ingenjörerna, vårdens medarbetare, IT-folk, jurister, fackliga organisationer och ekonomer; alla är överens. Detta är det bästa för Region Skåne.

Tidigare ingick Skåne, tillsammans med Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen, i samarbetet 3R. Meningen var att landets största landsting skulle upphandla ett gemensamt system. Både Skåne och Västra Götaland drog sig dock ur samtalen om upphandling. Men delar av samarbetet finns kvar när Skåne genomför affären med Cerner, som totalt är värd 1 046 miljoner kronor.

– Man har återanvänt den kunskap man har haft kring arbetet kring 3R. Det baseras på den arkitektur som vi kommit överens om med Västra Götaland och Stockholms läns landsting, HL7, för att skapa stabilitet och förutsättningar för framtiden, sa Alf Jönsson.

Vårdplattformen ska dessutom göras tillgänglig för privata aktörer och kommunal sjukvård.

Dataservrarna ska stå i Sverige. Regionen menar också att med all information i ett och samma system ökar patientsäkerheten och att inget talar för att IT-säkerheten blir sämre.

Systemet är tänkt att rullas ut gradvis med början det första halvåret 2019, och Alf Jönsson tror att det totalt kommer ta fyra, fem år innan det är infört fullt ut.

Om avtalet inte överklagas kan det börja gälla om tio dagar. Övriga företag som deltog i upphandlingen var Cambio, CSC och Epic.