Peter Bergsten, diabetes­forskare och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Foto: Mikael Wallerstedt

Peter Bergsten är diabetes­forskare och professor i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet. Han leder den vetenskapliga utvärderingen av arbetet mot barnfetma i Seinäjoki. Den är ännu inte publicerad, men Peter Bergsten kan redan slå fast att Sverige har mycket att lära.

– Programmet mot barnfetma i Seinäjoki är ett samlat och fokuserat initiativ, ett samhällsbaserat initiativ där man tar tag i orsakerna. Det finns nya intressanta grepp i vad de gör, säger han.

Viktigast, poängterar han, är det samlade engagemanget. Arbetet i Seinäjoki leds av en styrgrupp med representanter för såväl kommunledning som vård, skola och omsorg.

– Att många olika aktörer i samhället som påverkar barn i deras val av livsstil kommer samman, sätter sig runt ett bord och bestämmer vad som gäller har betydelse. Här delar kommunen inte bara ut pengar till ett projekt och väntar på resultatet, utan beslutsfattarna är delaktiga i arbetet, säger Peter Bergsten.

Långsiktigheten och uthålligheten är också central för Seinäjokis framgångar, menar han. 

– Även om deras program klubbades 2013 har de hållit på i nästan tio år, över flera mandatperioder. Först efter ett antal år började arbetet visa resultat.

Vid den internationella forskar- och beslutsfattarkonferensen Uppsala Health Summit i oktober 2016 var huvudämnet hur man ska hejda barnfetman. Man diskuterade en modell, Echo-zones, som lanserades under mötet och som är inspirerad av arbetet i Seinäjoki.

Förkortningen Echo står för »Ending childhood obesity«, och zonen är ett geografiskt område, till exempel en stad. Inom detta område ska man, precis som i Seinäjoki, samla så många samhällsaktörer som möjligt för att arbeta mot ett gemensamt mål: att minska barnfetman.

I Finland har ytterligare sex städer beslutat att bygga upp Echo-zoner, och i slutet av augusti blev Värnamo första svenska kommun att fatta motsvarande beslut. Flera andra svenska kommuner har visat intresse; exempelvis har Region Uppsala uttalat att man vill inrätta en eller flera Echo-zoner inom regionen.

Läs också: 

Finsk stad blev internationell förebild: Seinäjoki pressar ner viktkurvorna

Utbyggd barnhälsovård ger bra start