Läkartidningen har tidigare berättat om svårigheterna att bemanna akutkirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus. Vid årsskiftet riskerar verksamheten att stå med endast en fastanställd specialistläkare.

För att diskutera frågan om läkarbristen och hur man skulle kunna hitta sätt att rekrytera läkare till verksamheten bjöd landstinget i onsdags in representanter från både det lokala näringslivet och Ångermanlands läkarförening till ett möte.

Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening, är inte helt nöjd med vad landstinget presenterade vid mötet.

– Vi hade tänkt oss att vi skulle komma till ett möte där landstinget presenterade exakt vad man hade gjort för att ta sig an det politiska uppdraget att inte bara behålla, utan också stärka och utveckla akutkirurgin. Men den bild som presenterades var att det varit väldigt svårt att bemanna under väldigt lång tid. Det är välkänt sedan tidigare, säger Lars Rocksén till Läkartidningen.

– Förslaget som gavs var att man skulle tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram hur man ska sköta kompetensförsörjningen på sikt. Vi menar att läget är mer brådskande än att vi kan tillsätta en arbetsgrupp och låta en utredning ha ett långt förlopp. Man måste fatta beslut nu och ta tag i situationen. Det är i januari det gäller och den tiden kommer att gå fort, fortsätter han.

Vad tycker ni att landstinget konkret bör göra för att lösa den akuta situationen?

– Tillsätta en lokal ledare för att stärka och utveckla verksamheten. En lokal ledare som har ett tydligt uppdrag, och också mandat att fatta beslut för att utföra det uppdraget. Det krävs tre saker: personalansvar, arbetsmiljöansvar och ekonomiskt ansvar.

Landstinget har beslutat att organisationsmodellen med mer centraliserade länskliniker, som infördes i Västernorrland 2015, ska utvärderas av en extern utredare.

– Framför allt vill vi se vad vi har uppnått med länsklinikorganisationen, var det finns brister och vad vi kan göra åt dem, säger Ewa Back (S) ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden till Allehanda.se.

Hon vill i nuläget inte spekulera i hur en framtida modell kan komma att se ut.

– Att i dag förorda den ena eller andra modellen, det skulle vara förkastligt. Men vi har fått ett tydligt budskap om att man vill ha ett lokalt ledarskap, inte minst från sjukhuset i Örnsköldsvik, säger Ewa Back.

Lars Rocksén anser att införandet av en länsklinikorganisation delvis bidragit till problematiken för akutkirurgin i Örnsköldsvik, bland annat därför att chefer är placerade långt ifrån verksamheten och därför inte kan arbeta på ett aktivt sätt för att utveckla den.

– Det är fullständigt nödvändigt att utreda frågan och det också väldigt bra att de tar in en extern aktör som kan göra en professionell genomlysning. Men för den mer brådskande situationen så måste man ta tag i detta nu. Det duger inte att vänta till efter årsskiftet, eller ännu värre, efter valet.

En annan fråga som just nu är aktuell i Örnsköldsvik handlar om kommunens länstillhörighet. P4 Västernorrland rapporterar att borgerliga oppositionspartier ställer sig bakom en motion om att utreda vad ett länsbyte till exempelvis Västerbotten skulle innebära för kommunen.

Det är Liberalerna som står bakom motionen som ska behandlas i kommunfullmäktige, men också Moderaterna i Örnsköldsvik ställer sig bakom förslaget.

– Det handlar om sjukhuset, att det ska fungera bättre och jag tycker att det ska utvecklas mot Umeå. Därför behöver vi göra ett länsbyte, säger Lars Näslund (M) till P4 Västernorrland.

Läs också:

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent

Aktionsgrupp erbjuder sig ta över Sollefteå sjukhus