Enligt arbetstidslagen är det bara tillåtet att arbeta 200 timmar övertid på ett år. Fackförbund och arbetsgivare kan dock komma överens om ett högre tak i lokala avtal, vilket utnyttjas i många regioner och landsting.

För att få en bild av hur omfattande övertidsberget är kontaktade tidningen Metro samtliga regioner och landsting för att få veta hur många läkare som arbetat mer än 200 respektive 400 övertidstimmar under 2016. Kartläggningen visar att samtliga landsting som svarat, utom Region Uppsala och Region Jämtland Härjedalen, hade minst en läkare som arbetat mer än 400 timmar övertid. I Region Skåne uppgick antalet till 28 stycken.

Heidi Stensmyren, ordförande för Sveriges läkarförbund, ser med oro på resultatet av granskningen.

– Vi ser stigande sjuktal bland läkare och får rapporter om att de jobbar väldigt mycket. Det går ut över patientsäkerheten, säger hon till Metro och fortsätter:

– Vi har en lagstiftning av en anledning: för att skydda individen. Vi måste bromsa överutnyttjandet av arbetskraften.

I sju av landstingen och regionerna fanns individer som arbetat mer än 700 timmar övertid. Värst var alltså Norrbotten med 938 övertidstimmar för en ensam läkare.

– Vi kommer att ta tag i det. Det är inte långsiktigt hållbart för en individ och det är inte bra ur andra perspektiv, säger Mats Lundberg, förhandlingschef vid Region Norrbotten, till Metro.

Stockholms läns landsting och Västra Götalandsregionen har inte kunnat redovisa heltäckande siffror, varför statistiken för dessa områden bygger på ett mindre antal sjukhus och därmed inte är fullständig. Region Västmanland har inte lämnat ut några uppgifter alls.

Läs också:

Läkarförbundet vill slå hål på myter om arbetstid i ny rapport

»Kartlägg läkares verkliga arbetstid«

Övertiden en nyckelfråga på Sjukhusläkarnas fullmäktige

Västerbottens läns läkarförening: Ojämnt fördelad jour orsak till mycket övertid

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Minskade möjligheter för facket att få skadestånd för otillåten övertid