Mikael Norman är ny medicinsk redaktör på Läkartidningen. Foto: Stefan Zimmerman

– Jag tycker att det ska bli spännande att sätta mig in i Läkartidningens artikelflöde och att jobba tvärvetenskapligt med en grupp andra läkare och kollegor, säger Mikael Norman, som är professor i pediatrik med särskild inriktning mot neonatalogi vid Karolinska institutet sedan 2008.

Som medicinsk redaktör på Läkartidningen vill han bidra till att hela tiden hålla forskningen levande och integrerad i vården och läkares arbete.

Evidensbaserad medicin, patientsäkerhet och kvalitetsförbättring är viktiga frågor för Mikael Norman.

Liksom att försöka bidra till att avhjälpa bristen på sjuksköterskor i sjukvården.

– Jag tror att vi måste tala om det här även på läkarsidan eftersom vårt stora problem i dag är just sjuksköterskebrist, i alla fall i slutenvården som är det som jag känner bäst till.

Mikael Norman tror bland annat att specialistsjuksköterskeutbildningen behöver reformeras.

­– På läkarsidan finns det i dag ett 70-tal specialiteter medan sjuksköterskor bara har elva. Jag tror också att specialistsjuksköterskeutbildningen på ett mycket tydligare sätt behöver integreras i vården, säger han och fortsätter:

– Vi måste också höja statusen på sjuksköterskeyrket. Kanske också för läkare. Men min bild är att läkaryrket fortfarande är populärt och att vi än så länge inte har haft samma bristsituation som på sjuksköterskesidan.

Mikael Norman har efter specialistutbildningen till barnläkare jobbat nästintill enbart med nyföddhetsmedicin ­– bland annat som chef för neonatalverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset.

– Neonatalogi är väldigt givande. Det roar mig väldigt mycket att fundera över hur vi kan lyckas behandla våra patienter, de nyfödda och för tidigt födda barnen, så att varenda ett av dem ska få en livslång hälsa och samma utsikter som andra barn. Det har varit både ett forskningsintresse och ett kvalitetsförbättringsområde för mig.

Sedan ett halvår tillbaka är han biträdande registerhållare för det svenska neonatala kvalitetsregistret SNQ. Han har även skrivit flera läroböcker.

– Jag är väldigt road av att skriva. Jag tycker också att det är roligt att läsa vad andra skriver. Jag ser fram emot det och hoppas kunna bidra till att Läkartidningen fortsätter att vara en väldigt bra tidning – och förhoppningsvis utvecklas och förbättras, säger Mikael Norman.

Mikael Norman tar över uppdraget som medicinsk redaktör med ansvar för område pediatrik från Stefan Johansson, överläkare på neonatalsektionen vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm samt forskare vid Enheten för klinisk epidemiologi, Karolinska institutet.