Professor emeritus Bengt Gerdin. Foto: Linda Koffmar/Uppsala universitet

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, presenterade på måndagen sitt yttrande gällande sex vetenskapliga artiklar där Paolo Macchiarini varit huvudförfattare. Samtliga artiklar rör de mycket kontroversiella transplantationerna av syntetiska luftstrupar som Paolo Macchiarini utfört vid Karolinska universitetssjukhuset.

Expertgruppen konstaterar att det förekommer oredlighet i samtliga granskade artiklar. Skälen är bland annat att det i artiklarna finns vilseledande och förskönande information om patienternas faktiska tillstånd samt att man falskeligen har uppgett att det funnits etiktillstånd.

Expertgruppen anser också att samtliga medförfattare bör fällas för oredlighet i forskning och uppmanar berörda tidskrifter att återkalla de aktuella artiklarna.

Professor emeritus Bengt Gerdin, som på uppdrag av Karolinska institutet (KI) tidigare utrett de sex aktuella vetenskapliga artiklarna, är inte förvånad över expertgruppens yttrande.

– Det var helt och hållet väntat, i alla avseenden väntat, säger Bengt Gerdin i en kommentar till Läkartidningen.

I likhet med Expertgruppens slutsatser kom Bengt Gerdin i sin utredning, som presenterades i maj 2015, fram till att det rörde sig om oredlighet i forskning i de sex artiklarna. Också han ansåg att det i artiklarna förekommit en mycket förskönande bild av patienternas förlopp.

Men trots Bengt Gerdins slutsatser kom Karolinska institutets ledning, med den dåvarande rektorn Anders Hamsten i spetsen, efter en samlad bedömning fram till att det funnits brister i Paolo Macchiarinis vetenskapliga arbeten men att dessa inte var att betrakta som oredlighet i forskning.

Beslutet väckte stor uppmärksamhet. När fler uppgifter om Paolo Macchiarinis patienter uppdagades, inte minst i SVT:s dokumentär »Experimenten«, blev kritiken mot KI mycket stor.

Till slut valde Anders Hamsten att avgå som rektor. En av de åtgärder som vidtogs i samband med att han avgick var dock att återuppta oredlighetsutredningen mot Paolo Macchiarini, och KI begärde senare att expertgruppen vid CEPN skulle yttra sig.

Enligt Bengt Gerdin är det svårt att komma fram till någon annan slutsats än den han själv och expertgruppen nått.

– Jag har sett allt underlag och man kunde inte ha en annan uppfattning. Det som skrevs i uppsatserna stämde inte med verkligheten. Det var fusk. Det är väldigt enkelt, säger han.

Slutgiltigt beslut om Paolo Macchiarini och medförfattare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning fattas av Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen.

KI har sedan tidigare konstaterat att Paolo Macchiarini samt tre medförfattare gjort sig skyldiga till oredlighet rörande en artikel i tidskriften Nature Communications 2014.

Läs mer:

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Sakkunniga sågar Macchiarini-arbeten

KI: Macchiarini skyldig till forskningsfusk