Nyheten om den barnläkare som berättade att hon återupplivat ett sent aborterat foster som kommit ut levande i graviditetsvecka 22 – det vill säga i den vecka som riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn – orsakade stor debatt i somras.

I samband med detta sa Göran Ewerlöf, ordförande i Socialstyrelsens rättsliga råd som beviljar sen abort, i medier att läkare som låter foster stötas ut levande i vecka 22 inte följer abortlagen.

Läkartidningen har också berättat om det brev med budskapet att en sen abort ska vara avslutad i graviditetsvecka 21+6 som Göran Ewerlöf redan 2015 skickade till landets kvinnokliniker. Och om hur styrelsen i Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, försökt få svar från Rättsliga rådet om huruvida det handlade om en bindande rekommendation från Socialstyrelsen.

På ett möte på Socialstyrelsen där SFOG och Barnmorskeförbundet begärt att få diskutera tolkningen av abortlagen backar dock Göran Ewerlöf från sina tidigare uttalanden.

Rättsliga rådet borde inte ha uttalat någon sådan åsikt, konstaterar han enligt myndighetens anteckningar från mötet som ägde rum i slutet av september.

När Läkartidningen når Göran Ewerlöf säger han att det inte är Rättsliga rådets uppgift att avgöra hur abortlagen ska tolkas – utan bara att ge tillstånd för abort av ett foster som kan antas inte vara livsdugligt.

– Det är egentligen det jag har sagt hela tiden. Att jag uttalade mig för två år sedan om när en abort skulle vara avslutad var för att det finns en oenighet inom läkarkåren och professionerna överhuvudtaget om hur man ska tolka abortlagen i det hänseendet, säger han och fortsätter:

– Jag trodde att en uppfattning från vår sida skulle kunna vara vägledande på något sätt. Men det blev ju inte så, utan det har bara uppstått ännu mer förvirring. Det jag sa på mötet var att jag borde nog inte ha uttalat mig om vad Rättsliga rådets uppfattning var i den här frågan eftersom det inte är vårt bord. Det är professionen själv som måste avgöra hur man ska tolka abortlagen.

Andreas Herbst, ordförande i SFOG, tycker att klargörandet är bra.

– Det stämmer bra överens med det som vi hade sagt till våra medlemmar ­– att vi ansåg att man inte skulle ändra praxis förrän vi hade fått ett tydligare svar, säger han.

Socialstyrelsen vill nu att SFOG, Barnmorskeförbundet och Neonatalföreningen ska komma fram till en konsensus för hur man bäst lägger upp vården vid sena aborter. Enligt Andreas Herbst kommer SFOG att kalla de andra professionsföreningarna till ett möte.

Framöver ska bland annat bästa möjliga tidpunkt för rutinultraljud och andra ultraljudsundersökningar för att upptäcka eventuella missbildningar hos fostret så tidigt som möjligt – och samtidigt inte missa missbildningar av betydelse – utredas.

– Vi i SFOG kommer att titta på vad tidpunkten för ultraljudsundersökningar kan ha för konsekvenser. Men frågan är komplex, säger Andreas Herbst.

Enligt Socialstyrelsens jurister vore det önskvärt att inte blanda samman hanteringen av aborter och prematura förlossningar. Någon ändring av lagtexten behövs dock inte, anser de.

– SFOG tycker ju fortfarande att det finns möjlighet att göra olika tolkningar av begreppet livsduglighet så vår förhoppning var att få ett förtydligande. Men det fick vi inget gehör för på mötet, säger Andreas Herbst.

Läs också:

Läkares livräddande insatser för aborterade foster väcker debatt

Läkare: Kvinnans rätt vid sen abort måste ges företräde

Läkare ska diskutera tolkning av abortlagen med Socialstyrelsen