I mitten av oktober meddelade åklagare i Stockholm att samtliga förundersökningar gällande kirurgen Paolo Macchiarinis tre mycket omtalade transplantationer med syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset läggs ner. 

Paolo Macchiarini misstänktes för grovt vållande till annans död alternativt grovt vållande till kroppsskada.

Åklagarna lade samtidigt ner förundersökningen gällande en annan operation som Paolo Macchiarini utfört vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge 2011.

Det gällde en patient som hade flera förändringar i svalg- och halsregionen, bland annat en deformerad luftstrupe och slemhinneöverskott. Patienten hade också en trakealkanyl insatt för att underlätta andningen.

En operation där syftet ska ha varit att underlätta andningen utfördes i maj 2011. Vid operationen, där Paolo Macchiarini var en av flera operatörer, togs en del av patientens luftstrupe bort.

Den aktuella patienten, som nu valt att träda fram, uppger för Dagens Nyheter att ingreppet förvånade honom. Både han och hans fru trodde att en del av sköldkörteln och slemhinnan skulle tas bort, men de ansvariga läkarna hade enligt paret utfört en helt annan typ av ingrepp utan att informera dem.

En vecka efter operationen drabbades patienten av andningsstopp och hjärtstillestånd, vilket bland annat orsakade hjärnskador.

Händelsen anmäldes enligt lex Maria. Sjukhuset bekräftade bland annat att dokumentationsrutinerna varit bristfälliga och att skriftlig information till patienten saknades. Socialstyrelsen som då var tillsynsmyndighet fann dock inget skäl att rikta kritik mot Paolo Macchiarini eller mot någon annan delaktig läkare.

För de tre luftstrupstransplantationerna ansåg åklagarna att Paolo Macchiarini agerat i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet och att han varit oaktsam. I fallet med den här operationen ansåg åklagarna att det inte ens att det gick att bevisa att någon agerat oaktsamt.

– Vi var chockade, vi trodde aldrig att det skulle läggas ned. Det känns som om patientsäkerheten är avskaffad. Och det drabbar inte bara oss. Det här borde prövas i domstol, säger patienten till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Macchiarini: Vi hade patienternas bästa för ögonen

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott