Det var efter att uppgifter om brister kring djurförsök utförda av Paolo Macchiarinis forskargrupp uppdagats som Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i december förra året tog ett gemensamt initiativ till att beställa en extern granskning.

Utredningsuppdraget gick till Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som nu blivit klar med sin rapport.

Gällande djurförsöken konstateras allvarliga brister i djurhanteringen samt bristande och försvunnen dokumentation. I rapporten framkommer också att det funnits brister i kontrollen runt forskargruppen och i deras sätt att följa etiska tillstånd.

Rapporten pekar också på att ansvaret för själva djurverksamheten brustit på flera plan och att både styrning och kvalitet varit undermålig, vilket lett till allvarliga konsekvenser för djurskyddet.

– Vi tar utredningens resultat på största allvar. Det som beskrivs i rapporten är helt oacceptabelt. Utredningen visar på ett händelseförlopp där Paolo Macchiarini kunnat genomföra djurförsök utanför ordinarie regelverk och rutiner. Den viktigaste uppgiften nu är att vi fortsätter att säkerställa att våra rutiner förbättras så att regelverk och lagar följs, kommenterar sjukhusdirektör Melvin Samsom i ett pressmeddelande.

Också Karolinska institutets nyligen tillträdde rektor Ole Petter Ottersen kommenterar rapporten:

– Den djurförsöksverksamhet som omtalas i rapporten är förkastlig och etiskt oförsvarlig. Vi tar slutsatserna om att ansvaret brustit på flera plan på största allvar, och kommer att följa upp detta i vårt fortsatta arbete för kvalitetshöjning inom djurförsöksverksamheten, säger han till KI:s webbplats.

Enligt Karolinska universitetssjukhuset har man börjat genomföra ett antal åtgärder. Det handlar exempelvis om högre hygienkrav i det nya djurhus som byggdes 2014, stärkta rutiner för dokumenthantering och en pågående upphandling av ett elektroniskt system som ska säkerställa att dokumentation endast kan uppdateras och kompletteras.

Läs också:

Macchiarini polisanmäls för misstänkt djurplågeri