The Lancet Countdown on health and climate change ska ge en bedömning av hälsoeffekterna av klimatförändringar samt efterlevnaden av Parisavtalet och dess effekter. Rapporten tar vid efter det tidigare arbetet av Lancet Commission on health and climate change, som kom fram till att mänsklig klimatpåverkan kan underminera 50 år av framsteg inom området hälsa.

Rapporten, som publicerades på måndagen, är den första i en serie årsrapporter. Den bekräftar Lancet-kommissionens tidigare bild och understryker att utmaningarna är större än man tidigare trott.

Men den visar också på åtgärder som motverkar klimatförändringar och negativa hälsoeffekter. Det säger Maria Nilsson, forskare vid Umeå universitet och en av ledarna i en av de arbetsgrupper som arbetat med rapporten.

– De flesta länder tog tyvärr inte vara på sådana möjligheter när de i samband med Parisavtalet formulerade sina klimatmål. Genom att presentera detta evidensbaserade beslutsunderlag vill vi uppmana beslutsfattare att öka sitt fokus på möjligheterna, säger Maria Nilsson i ett pressmeddelande.

Totalt deltar 26 institutioner från länder runtom i världen i rapporten, däribland Umeå universitet. De fokuserar på fem teman och 40 olika indikatorer, som forskarna följer på årsbasis.

Några punkter ur årets rapport:

  • 87 procent av världens städer har en luftkvalitet som bryter mot Världshälsoorganisationens riktlinjer. Nivåerna är högre än vad man tidigare känt till.
  • År 2015 kunde över 803 000 prematurfödda barn och undvikbara dödsfall i 21 asiatiska länder kopplas till luftföroreningar från kolkraft, transport och användning av fossila bränslen i hemmet.
  • Två myggarters förmåga att sprida denguefeber har ökat, vilket kan kopplas till klimatförändringar. Varje år förväntas 50 till 100 miljoner fall av dengue.
  • Antalet väderrelaterade katastrofer har ökat med 46 procent sedan 2000. Under fjolåret gjordes ekonomiska förluster på 129 miljarder dollar till följd av extremt väder.

 

Läs rapporten:

The Lancet Countdown on health and climate change: from 25 years of inaction to a global transformation for public health

 

Läs även:

The Lancet tar grepp om hälsa och klimat

Läkarförbundet: Klimatet ett allvarligt hot mot den globala hälsan

Klimatförändring och hälsa – samlingssida