Nära 60 procent av transpersoner i åldrarna 15–19 år har övervägt självmord, och 40 procent har gjort åtminstone ett allvarligt försök. Det visar rapporten »Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer bland transpersoner« som Folkhälsomyndigheten och Karolinska institutet har publicerat tillsammans.

I den nya fördjupningsstudien ska myndigheten föreslå insatser för att minska den psykiska ohälsan hos transpersoner och förebygga självmord. Speciellt fokus läggs vid unga personer.

Därtill ska Folkhälsomyndigheten betala ut projektbidrag till icke vinstdrivande organisationer inom området psykisk hälsa och suicidprevention bland personer med transerfarenhet. Regeringen ger myndigheten totalt 1,6 miljoner kronor till projektet, varav 600 000 kronor ska gå till bidragen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 1 oktober nästa år.

Läs även:
Debatt: Transvården bör förändras i grunden – och det måste gå fort