– Att få till en nationell läkemedelslista är en avgörande patientsäkerhetsfråga, olika läkare ska kunna ha en överblick av vilka läkemedel du har fått förskrivet sedan tidigare. Nu tar vi ett viktigt steg närmare införandet, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Läkartidningen har i olika omgångar skrivit om arbetet med att få till en nationell läkemedelslista – en lösning som ska ge sjukvårdspersonal möjlighet att se vilka läkemedel som har förskrivits till en patient oavsett vem som har förskrivit dem.

Arbetet handlar dels om att ta fram en ny lag och dels om att anpassa tekniska system. Och efter att tidigare ha gjort en översiktlig förstudie om det sistnämnda får E-hälsomyndigheten nu i uppdrag att gå vidare med en fördjupad förstudie.

I uppdraget ingår bland annat att förbereda och planera tekniska anslutningar från olika vård- och apotekssystem.

Men också att uppskatta anslutningskostnaderna för vård- och apoteksaktörer samt utreda vilka insatser som krävs för att uppnå en hög nivå av informations- och cybersäkerhet.

Regeringen planerar att återkomma med ett lagförslag om en nationell läkemedelslista för behandling i riksdagen under mandatperioden. Samtidigt bedömde E-hälsomyndigheten efter den översiktliga förstudie som presenterades i somras att det kan ta upp till fem år att förverkliga det hela.

I det nya uppdraget, som ska rapporteras till Socialdepartementet senast den 31 mars nästa år, ska E-hälsomyndigheten arbeta i nära samverkan med Inera och SKL.

Läs också:

Efterlängtat lagförslag på plats – den nationella läkemedelslistan

Datainspektionen säger nej till förslag om läkemedelslista

Läkarförbundet: Staten måste se till att alla har ett digitalt förskrivarstöd