Spridningen inträffade mellan slutet av februari och slutet av maj i år. Enligt anmälan har flera enheter berörts, men det rör sig i synnerhet om infektionskliniken, två geriatriska kliniker och den medicinska akutvårdsavdelningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Därtill drabbades även en avdelning på Capio rehab Saltsjöbaden när patienter flyttades dit.

Smittan upptäcktes i de flesta fall genom screeningodlingar i avföring, och i några fall genom urinodlingar. Bakom spridningen var liksom i många andra fall bristande följsamhet till hygienrutiner, uppger Elda Sparrelid, tidigare chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset, till Läkartidningen. Men ingen patient ska ha behövt behandling.

»I det här fallet var det till exempel viktigt att tänka på att det inte bara är handdesinfektion som är betydelsefullt utan också hygien i utrymmen som förråd och hygien kring apparatur och hjälpmedel. På en geriatrisk avdelning är det många som är kognitivt nedsatta och det är också en extra utmaning att stödja patienterna så att de inte sprider smitta ovetandes«, skriver Elda Sparrelid i ett mejl till Läkartidningen.

Enterokocker har blivit en allt vanligare orsak till infektioner på sjukhus. Åren 2000–2006 rapporterades 20 fall. Efter 2007 skedde en kraftig ökning med en topp på fler än 600 fall år 2008. Därefter har antalet fall varierat, men alla år varit fler än före 2007, uppger Folkhälsomyndigheten.

Läs även:
Största VRE-utbrottet i Värmland