Läkartidningen berättade i juni i år att Programråd Strama bildat en arbetsgrupp för att ta fram rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten.

Nu är arbetet klart och rekommendationerna har skickats ut till bland annat landsting och regioner, privata digitala vårdgivare, specialistföreningar, Sveriges Kommuner och landsting samt berörda myndigheter.

Strama konstaterar bland annat att vissa delar av patientundersökningen blir suboptimal eller omöjlig när ett möte på distans ersätter ett fysiskt möte med kroppsundersökning, samt att nya behandlingsmodeller och dess säkerhet måste styrkas i vetenskapliga studier innan de kan införas på bred front.

Digitala vårdgivare har tidigare kritiserats för att inte följa riktlinjerna vid diagnostisering och för felaktig antibiotikaförskrivning, exempelvis när det gäller pneumoni och tonsillit.

I Stramas dokument finns en sammanställning av förutsättningar för handläggning av olika infektionsdiagnoser genom digitala vårdmöten.

Gällande akut faryngotonsillit skriver Strama i en sammanfattande bedömning att diagnosen kan ställas vid digitala möten, men att antibiotikaförskrivning inte bör förekomma vid sådana möten.

Om pneumoni skriver Strama: »Pneumoni ska inte primärdiagnostiseras och heller inte antibiotikabehandlas på distans, eftersom detta förutsätter klinisk undersökning som ligger till grund för diagnos och allvarlighetsbedömning samt för beslut om vårdnivå.«

Dokumentet med titeln »Rekommendationer för kvalitetsindikatorer vid digitala vårdmöten« finns tillgängligt på Stramas webbplats.

Läs också:

Strama tar fram kvalitetsindikatorer för vård på distans

Min doktor ger Jönköping skarp kritik

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«

Nätläkares »klart olämpliga« förskrivning väcker principfrågor

Programråd Strama

Strama står för Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens och bildades 1995. Programråd Strama är sedan 2015 en del av kunskapsstyrningen inom SKL, Sveriges Kommuner och landsting.