Den rörelse som började med att kvinnliga skådespelare gick samman under hashtaggen #tystnadtagning för att bryta tystnadskulturen och lyfta upp omfattande sexuella övergrepp, könsdiskriminering och trakasserier till ytan har nu nått läkarkåren.

På torsdagen publicerade Svenska Dagbladet uppropet #utantystnadsplikt från 10 400 kvinnliga läkare. Liksom i de övriga upprop – över 20 stycken – som hittills sett dagens ljus är det skrämmande läsning. Runtom i landet, på sjukhus, vårdcentraler och universitet, utsätts kvinnor för övergrepp och sexuella trakasserier av sina kollegor.

– Det här är väldigt stort, vittnesmålen avspeglas inte i antalet anmälningar. Det finns ett stort mörkertal som måste hanteras, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, som också skrivit under uppropet, till Svenska Dagbladet.

Hon kommenterar också det faktum att det i berättelserna nämns många fall där överläkare eller kirurger är förövare.

– Det här handlar mycket om makt, en relation mellan någon i hög position och en ung oetablerad individ som hamnar i beroendeställning. Man utnyttjar sin egen position, makt är en tung komponent precis som i de andra uppropen, säger Heidi Stensmyren till tidningen.

Ta del av de kvinnliga läkarnas vittnesmål här.


Läs också: 

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«

Akademiska utbildar personal om våld mot kvinnor efter #metoo

Patienter samlas i upprop mot sexuella övergrepp inom vården