I kölvattnet av höstens metoo-upprop, som satt fokus på mäns våld och trakasserier mot kvinnor, inleder nu Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset en gemensam utbildningssatsning om våld mot kvinnor.

Satsningen omfattar all personal på Akademiska sjukhuset och inleds med en temavecka den 4–8 december.

Utbildningssatsningen knyter an till FN:s årliga kampanj mot våld mot kvinnor och till ett WHO-initiativ om nya riktlinjer för hur vården ska ha hand om våld mot kvinnor.

– Vi vill visa på att vården har en viktig roll. Om vi i vården ställer frågor om våld till patienter så kan vi upptäcka och hjälpa dem som är våldsutsatta. När våldet minskar får vi också ett bättre samhälle. Tillsammans med sjukhusdirektören, som varit engagerad i frågorna, har vi bestämt att göra den här utbildningssatsningen, säger Gun Heimer, överläkare, professor och chef för NCK.

Tanken är att personalen vid Akademiska sjukhuset ska utbildas genom en särskild webbkurs om våld, och under temaveckan kommer det också att hållas ett antal öppna föreläsningar.

– Det är påtagligt i vården att vi har en stor personalomsättning. Det hjälper inte att utbilda en gång utan jag tror att man måste fortsätta kontinuerligt och ha en plan. Uthålligheten är väldigt viktig, och dessutom hamnar vi rätt i tid nu när kvinnor vittnar om utsatthet. Då är det betydelsefullt att vården är uppmärksam, säger Gun Heimer. 

Vad hoppas du att utbildningssatsningen ska ge?

– Vi vet att många våldsutsatta kvinnor kommer till vården, men det är inte säkert att de själva berättar att de är utsatta för våld. Om vi i vården visar att vi förstår att ohälsan kan bottna i utsatthet och ställer frågor, så tror jag att vi skulle kunna spara lidande för patienten. Men det handlar också om mycket pengar för samhället, för det är vårdkrävande när människor inte mår bra.

Nationellt centrum för kvinnofrids webbkurs om våld finns att ta del av här. Mer information om NCK:s arbete, exempelvis med den så kallade Uppsala-modellen, finns på deras webbplats.

Läs också:

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«

Läkare samlar sig för eget #metoo