Trots tidigare kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har vårdcentralen inte åtgärdat bristerna. Det handlar om kravet på patientsäker journalföring och brister i hälsoundersökningar och vaccinationer, skriver myndigheten i sitt beslut.

Vid samtliga IVO:s tre inspektioner saknades dokumentation om undersökningar och vaccinationer. Ibland stämde uppgifter i pappersjournaler och digitala diton inte överens, och dokumentationen i de elektroniska journalerna har ibland inte varit korrekt och inte signerats.

Hälsokontroller och vaccinationer utfördes inte enligt nationella och regionala program. Det har hänt att barn under ett år inte fått fullständiga hälsokontroller, att det saknats information om erbjudande om tuberkulosvaccin och att barnsjuksköterskan dokumenterat medicinsk status utan att en läkarundersökning gjorts.

IVO skriver att bristerna är särskilt allvarliga när det gäller barn under ett år, barn som byter vårdcentral ofta eller inte är födda i Sverige och inte tagit del av det nationella vaccinationsprogrammet. Myndigheten menar också att den läkare som varit ansvarig för BVC-verksamheten inte haft tillräckligt många patienter för att behålla sin kompetens inom barnsjukvård.

På grund av bristerna har den lokala hälso- och sjukvårdsnämnden avslutat avtalet med den privata vårdcentralen med omedelbar verkan. Det är första gången ett så drastiskt beslut fattats, säger nämndens ordförande Johan Fält (M) i en intervju med Göteborgs-Posten.

– Det är en sak att vi betalar för mycket men det är en helt annan sak att patienterna inte får rätt vård.

Enligt tidningen har vårdcentralen haft omkring 4 600 patienter, som nu listas om.