Fyra landsting och regioner har minskat den totala kostnaden för inhyrd vårdpersonal, visar siffror från Sveriges Kommuner och landsting, SKL. Region Skåne, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län har alla gjort minskningar över så lång tid att SKL kallar det ett brott mot trenden med ökade hyrkostnader.

Därtill har åtta landsting minskat sina kostnader för hyrläkare i psykiatrin de senaste tre månaderna. Det får utslag på riksgenomsnittet, där kostnaden sjunker med 3,5 procent. Den mest dramatiska utvecklingen har Skåne haft. Som Läkartidningen tidigare berättat har regionen beslutat om hyrläkarstopp inom psykiatrin.

Sju landsting har minskat kostnaden för inhyrd personal inom primärvården, där Skåne står för den största minskningen. Totalt sett har dock kostnaderna för hyrpersonal inom primärvården i landet ökat med sju procent.

Summerar man all hyrpersonal i Sverige ser man också en ökning av kostnaderna, visar SKL:s siffror. Under årets tredje kvartal steg kostnaderna 14 procent, vilket motsvarar 164 miljoner kronor. 

Ta del av hela SKL:s rapport här.

 

Läs även:

Hyrpersonal kostade 4,6 miljarder 2016

Läkare jobbar extrapass efter hyrläkarstopp i Skåne

Hyrläkarstopp i Blekinge skjuts upp

Så ska beroendet av inhyrd vårdpersonal elimineras

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin