Som Läkartidningen tidigare har berättat tvingades Nya Karolinska Solna (NKS) på tisdagseftermiddagen gå upp i stabsläge. Skälet var omfattande tekniska problem som bland annat påverkade övervakningssystemet för telemetri.

Patienter skickades till andra sjukhus och de som blev kvar fick övervakas manuellt.

Problemen uppgavs till en början ha löst sig under tisdagskvällen, men så tycks inte vara fallet. Enligt ett pressmeddelande påverkas övervakningssystemet fortfarande av störningar på nätverket, varför sjukhuset nu vidtar en rad åtgärder:

  • Antalet disponibla vårdplatser minskas från 45 till 41. Ytterligare minskning kan bli aktuell.
  • Patienter flyttas vid behov inom sjukhuset, från Solna till Huddinge.
  • Akuta hjärtinfarktpatienter tas om hand vid andra sjukhus inom Stockholms läns landsting, främst Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.
  • Extra personal kallas in för att täcka behovet av manuell övervakning på patientrummen.

Någon prognos för när störningen kan vara helt åtgärdad finns inte, enligt Anders Ahlsson, chef för Tema hjärta och kärl.

– Vi jobbar med både kort- och långsiktiga åtgärder för att lösa detta. Alla patienter övervakas nu med närvaro av personal, säger han i pressmeddelandet.

Enligt uppgift ska en allvarlig avvikelse ha inträffat i förra veckan, där det enligt sjukhuset »inte kan uteslutas att telemetriövervakningen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt«. Denna avvikelse utreds nu internt och kommer att anmälas enligt lex Maria.

– Vi har en allvarlig incident, en avvikelse från i fredags där vi inte kan utesluta att övervakningssystemet spelade in för utgången, säger Anders Ahlsson till Dagens Nyheter.

På frågan om det betyder att patienten avlidit svarar Anders Ahlsson:

– Det kan jag inte bekräfta.

Läs också:

NKS i stabsläge efter teknikproblem

Sjukhusdirektör medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

Äldre teknik ska säkra patientsäkerheten på NKS

IVO gör tillsyn på Nya Karolinska

Läkare kräver åtgärder mot teknikproblemen på NKS