Forskningssamarbetet mellan Region Halland och Brigham and women’s hospital i Boston, USA, inleddes år 2016 och ska pågå till och med 2018. Enligt Region Halland syftar projektet till att förbättra akutsjukvården, utveckla metoder för att bättre analysera den hälso- och sjukvårdsdata som regionen förfogar över samt skapa bättre möjligheter för forskning.

Prislappen för samarbetet uppgår till cirka 15 miljoner kronor per år, uppger Hallandsposten.

– Vi ser detta som en investering för framtiden och får nu del av oerhört värdefull kunskap, sa Ann Ekberg-Jansson, FoU-chef och ordförande i regionens styrgrupp för samarbetet, till Hallandsposten i mars i år.

Men alla är inte lika nöjda. Justitieombudsmannen (JO) har tagit emot två anmälningar mot regionen, som båda hävdar att patientjournaler har skickats till det amerikanska sjukhuset utan att sekretessavtal har tecknats. Patienterna ska heller inte ha informerats om att deras journaler delats till tredje part.

Med anledning av detta inleder JO nu en granskning och kräver att Region Halland redogör för handläggningen av samarbetet. Region Halland ska inkomma med sitt svar senast den 22 januari 2018.