Kritiken handlade om att två av de sakkunniga experter som Rättsliga rådet anlitat för sitt utlåtande också preparerat och överlämnat en decellulariserad donerad luftstrupe avsedd för en av Paolo Macchiarinis patienter.

Luftstrupen hämtades i Göteborg av en Paolo Macchiarinis närmaste medarbetare, men användes aldrig vid operationen.

En av experterna, som är professor i transplantationskirurgi, hävdar i en skriftlig kommentar i Dagens Medicin att han och hans kollega ställde upp av humanitära skäl på förfrågan av en anestesiläkare på Karolinska universitetssjukhuset – inte på begäran av Paolo Macchiarinis forskargrupp.

Professorn skriver vidare att han aldrig träffat Paolo Macchiarini annat än när han talat på två konferenser. Inte heller har han diskuterat personligen med Paolo Macchiarini eller haft något samarbete med honom eller hans forskargrupp.

De båda utpekade experterna ska enligt uppgift ha genomfört en transplantation med donerad luftstrupe utan att först ha inhämtat erforderliga tillstånd.

Transplantationen fick kritik i en extern utredning och professorn i transplantationskirurgi fälldes senare för oredlighet i forskning rörande stamcellsbehandlade donerade blodkärl. Oredlighetsutredningen har dock inte påverkat arbetet med utlåtandet till Rättsliga rådet, uppger professorn.

På Dagens Medicins fråga om de i jävsdeklarationen inte borde ha tagit upp att de var tillfrågade att hjälpa till i vården av en av Paolo Macchiarinis patienter svarar professorn:

»Vi var inte inblandade i vården av patienten. Vi tillverkade en decellulariserad matrix på begäran av tredje part och levererade den. Detta framförde vi till Socialstyrelsen.«

Läs mer:

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv