Som Läkartidningen uppmärksammat i ett antal artiklar har akutkirurgin i Örnsköldsvik blivit en ödesfråga där verksamheten hotats av nedläggning i brist på personal, och där arbetsgivaren och den lokala läkarföreningen bitvis stått mycket långt från varandra. Men nyligen kom en vändning: parterna blev överens om att lokalt ledarskap i Örnsköldsvik behövdes.

Tre chefer i en ledningsgrupp kommer tillsammans att ha mandat över ekonomi- och personalfrågor, dock underställda länsklinikchefen. En framtida enhetschef för kirurgerna kommer inte att kunna vara på plats förrän till våren, men nu har en tillförordnad chef tillsatts.

– Det här är en väldigt bra lösning för sjukhuset i Örnsköldsvik, framför allt för den akuta kirurgin, säger Lars Rocksén, vice ordförande i Ångermanlands läkarförening.

Den tillförordnade chefen heter Lars Näslund och har inte någon vårdutbildning, men kommer från företaget Prodacapo som han grundat och varit vd för, men som han nyligen sålt. Företaget utvecklar mjukvara för bland annat vårdkalkyler och vårdprocesser.

Lars Rocksén poängterar att det i längden kan vara en styrka om kirurgernas chef kommer från professionen. Men att en tillförordnad chef inte kommer från landstinget ser han som en fördel.

– Att en erfaren chef utanför organisationen kan kliva in och se den med helt nya ögon är väldigt positivt, säger Lars Rocksén och fortsätter:

– Man ska inte förringa en chef som tar med sig 20 års erfarenhet in i en annars ganska stelbent organisation.

Modellen med en lokal ledningsgrupp i Örnsköldsvik blev klar så sent som för ett par veckor sedan, och det innebär således att Lars Näslund tillsatts på mycket kort tid.

– Det har gått väldigt fort. Men när vi väl bestämde oss för att det var en bra lösning var det också viktigt att vi fick till det så snabbt som det gick, säger Nina Fållbäck Svensson, förvaltningschef för specialistvården i Landstinget Västernorrland.

I längden ska posten som enhetschef för kirurgerna tillsättas av någon med medicinsk bakgrund. Ansökningstiden går ut i slutet av november och det betyder att personen i fråga kan börja tidigast i april.

– Det är bra att man har kunnat leverera en lösning efter en långdragen process. Men jag är inte idel positiv, säger Lars Rocksén.

– Det här borde ha lösts för ett år sedan. Arbetsgivaren har nu försatt oss i en situation där många har lämnat organisationen. Och då blir utgångsläget svårt för den nya chefen. Så det är ett väldigt svårt uppdrag.

Läs även:

Vändning i Örnsköldsviks ödesfråga

Facket: »Stort steg bakåt« för akutkirurgin i Örnsköldsvik

Akutkirurgin i Örnsköldsvik ska få lokal chef

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Läkarbrist hotar akutkirurgin i Örnsköldsvik

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus

Akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus läggs ned permanent