Läkartidningen har tidigare berättat om att företrädare för privata Sidsjö vårdcentral i Sundsvall larmat om att verksamheten kan tvingas lägga ner om de inte får införa ett listningstak för patienter. Verksamheten hotas på grund av den stora tillströmning av patienter som valt att lista sig på vårdcentralen.

Landstinget hänvisade då till lagen om valfrihetssystem (LOV) och uppgav att man satt i knät på lagstiftningen, men att man dock gett Sidsjö vårdcentral tillfälliga dispenser när de begärt det.

Nu i veckan var frågan om vårdcentraler ska få införa listningsstopp eller väntetid uppe på regionstyrelsens bord.

Med röstsiffrorna tio mot sju beslutade politikerna att föreslå regionfullmäktige att listningsstopp eller väntetid inte ska medges. Återigen hänvisas till lagstiftningen.

– Utifrån lagstiftarens sida och utifrån patienternas sida så har vi tagit rätt beslut. Det här handlar om patienternas val och inte företagens val, säger Jan-Olov Häggström (S), vice ordförande i regionstyrelsen, till Sundvalls Tidning.

Enligt tidningen ska dock »möjligheten till listningsstopp beaktas i arbetet med Regelboken för primärvård 2019«.

Sidsjö vårdcentral har begärt att få ett ettårigt listningsstopp för att enligt egen utsago kunna bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Men så ser det alltså inte ut att bli.

Beslutet gör enligt Fredik Alsén, verksamhetschef, läkare och delägare vid Sidsjö vårdcentral, att hotet om en nedläggning kvarstår.

– Som systemet ser ut nu kan man lista hela Sveriges befolkning på en vårdcentral och det är inte hållbart. Det finns en punkt när det inte längre funkar eller när kvaliteten sjunker på ett sätt som vi inte kan stå för, säger han till Sundsvalls Tidning.

Han är dock positiv till att landstinget vill titta vidare på frågan om listningsstopp.

– Det viktigaste för oss är den stora övergripande frågan som de ska utreda vidare, om man kan skriva in i regelboken att man kan få sätta ett tak på hur många patienter man får ha, säger Fredrik Alsén.

Slutgiltigt beslut i frågan ska fattas av regionfullmäktige den 29 november.

Läs mer:

Landstinget Västernorrland ska utreda listningsstopp

Läkare vill ha listningstak för att rädda sin vårdcentral

SFAM:s ordförande Hanna Åsberg: »Vi måste våga prata om listningstak«

Vårdcentral i Varberg vill sätta stopp för nya patienter