Enligt Allehanda vände sig föreningen i oktober i år till Landstinget Västernorrland med en begäran om att snarast tillsätta en lokal chef vid Sollefteå sjukhus.

Nu svarar regiondirektör Hans Wiklund att det inte kommer att tillsättas någon sådan chef.

I Hans Wiklunds svar till föreningen poängteras dock att landstinget ska genomföra en utvärdering av länsklinikorganisationen, vilket Läkartidningen tidigare berättat. I den utvärderingen kommer lokalt ledarskap att finnas med och vara en central fråga.

Hans Wiklund anser också att frågan om sjukhuschef i Sollefteå är en väsentligt större fråga än den pågående tillsättningen av en lokal chef för akutkirurgin vid Örnsköldsviks sjukhus.

– Jag är positivt överraskad av att svaret blev så pass långt och utförligt och jag tycker att Hans Wiklund visar en välvillig attityd mot föreningen. Jag kan förstå att han inte kan ge ett svar rakt upp och ned med tanke på den utredning som är på gång. Synd bara att det ska ta sådan tid, utredningen ska inte var klar förrän i slutet av mars, säger Nils-Gunnar Molin, ordförande i Sollefteå framtidens akutsjukhus, till Allehanda.

På frågan om vad han tror att utvärderingen kommer att komma fram till svarar Nils-Gunnar Molin:

– Vi ser det som naturligt att man kommer fram till att länsklinikerna ska avvecklas, det har även många politiker börjat inse. Inte minst de som tryckte på knappen och genomförde det här. Utan lokalt styre blir det inte bra.

Läs också:

Kirurgerna i Örnsköldsvik får egen chef – från industrin

Turbulensen kring sjukvården i Västernorrland fortsätter

Örnsköldsviks sjukhus: »Starkare lokalt ledarskap krävs för att stärka akutkirurgin«

Regionen vill utreda alternativa driftsformer för Sollefteå sjukhus