Hur känns det?

– Det är verkligen superkul. Det är ett meningsfullt och viktigt uppdrag att representera alla medlemmar som studerar i Sverige och utomlands.

Vem är du?

– Jag är 25 år och läser termin 9 på läkarprogrammet vid Karolinska institutet (KI). Jag har haft ett stort engagemang för utbildningsfrågor länge och började tidigt engagera mig i kåren. Jag har även undervisat mycket. Parallellt med det har jag börjat röra mig mot utbildningspolitiska frågor, först på KI och i Stockholm och senaste året genom SLF Student där jag har varit ledamot i styrelsen. 

Valberedningen skriver att du har »en tydlig vision för hur förbundet bör ledas framöver«. Hur ser den visionen ut?

– Min vision ligger väldigt mycket i linje med vår verksamhetsplan. Den är uppdelad i tre övergripande områden: utbildningskvalitet, psykisk ohälsa och arbetsmarknadsfrågor – att på bästa sätt ge läkarstudenter möjlighet och goda förutsättningar att växa in i läkarrollen.

Finns det fler frågor som du vill lyfta?

– En fråga som jag brinner extra för och som jag inte tycker uppmärksammats tillräckligt är framtidens hälso- och sjukvård ur ett läkarstudentperspektiv. Det pågår en tydlig utveckling där vi går mot ett större fokus på nära vård och primärvård. Där måste vi se till att framtidens medarbetare är med på tåget. Det måste finnas en god utbildningsmiljö på vårdcentralerna men även en god arbetsmiljö så att det är attraktivt för oss att arbeta där.