Region Västmanland har en generös policy som utgår från att alla partier som deltar i regionvalet har rätt att bedriva partipolitiskt arbete på regionens arbetsplatser. Vid vårdenheter får det endast ske i allmänna utrymmen, och berörda chefer har rätt att neka till möten om de befaras störa verksamheten.

I Region Kronoberg har regiondirektören – efter samråd med säkerhetsenhet och polis – möjlighet att stoppa besök vid risk för ordningsstörningar. För att värna patientsekretessen finns en bestämmelse om att besökande delegationer i vårdnära miljö ska hållas till ett minimum, exempelvis partiledare och ytterligare en person samt eventuell polis.

Region Kronoberg är också restriktiv med att tillåta medier att fotografera i samband med politikerbesöket, vilket man upplever minskar politikernas intresse för besöken.

Inom Region Uppsala har Akademiska sjukhuset tagit fram särskilda bestämmelser kring studiebesök med betoning på att även regionpolitiker omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Politiker måste ändå skriva under en särskild sekretessförbindelse som också diarieförs.

Det finns även vårdgivare som har särskilda överenskommelser mellan de partier som finns i regionfullmäktige, en form av uppförandekod som delvis ersätter formella riktlinjer. Det gäller bland annat Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg.

I Landstinget Västernorrland finns sedan 2006 ett förbud mot politiskt valarbete vid vårdenheter och deras närområde. Beslutet aktualiserar den svåra gränsdragningen mellan att skapa opinion och bedriva valarbete. I samband med den ockupation av BB som pågår vid Sollefteå sjukhus har flera partiledare besökt sjukhuset.

Tobias Åsberg, administrativ chef vid Landstinget Västernorrland, säger till Läkartidningen att det är svårt att bedöma när ett politiskt besök övergår till valarbete och att landstinget informerade alla partier under våren om vikten av att följa reglerna sedan flera rikspolitiker besökt Sollefteå sjukhus.

– Hittills har vi inte fått några rapporter om att det varit problem efter den informationen, men vi ser gärna att SKL gör en översyn av regelverket för att se om det behövs anpassningar av våra riktlinjer, säger han.

Läs även: 

»Vi kan inte göra skillnad mellan olika partier«

Tidigare artiklar:

Läkaren som försökte stoppa Åkesson kritiseras av landstinget

Umeåläkare upprörda över landstingets reaktion

Läkare mordhotas efter SD-besök i Umeå