Debatten om de metoder som Rättsmedicinalverket, RMV, använder för medicinska åldersbedömningar av asylsökande barn och unga har varit stor.

I helgen kritiserade exempelvis fyra rättsläkare som själva arbetar på Rättsmedicinalverket metoderna i Svenska Dagbladet och uttryckte en oro för både myndighetens och rättsläkares heder och trovärdighet. På grund av bristerna i metoderna har samtliga rättsläkare vid den rättsmedicinska enheten i Uppsala valt att avstå från att göra åldersbedömningar.

Diskussionerna kring Rättsmedicinalverkets metoder för åldersbedömningar har också varit omfattande i Läkartidningen, som publicerat en rad debattartiklar i frågan.

I en debattartikel som publicerades i Läkartidningen i oktober i år redovisade Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin, studieresultat som indikerade att en majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med magnetkameraundersökning av lårbenshalsens nedre tillväxtzon (MR knä), vilket är en metod som RMV använder.

Rättsmedicinalverket tycks ha tagit intryck av dessa resultat. Nu rapporterar nyhetsbyrån TT enligt Aftonbladet att RMV ska se över metoden eftersom de nya uppgifterna pekar på att knäleden hos flickor mognar tidigare än vad man hittills trott.

– Vetenskap är föränderlig och utifrån de uppgifter som presenterades i Läkartidningen pågår nu ett arbete där vi ser över dessa resultat, säger Elias Palm, rättsläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverket till TT.

Dessutom rapporterar Dagens Nyheter att en utvärdering av de medicinska åldersbedömningarna skjuts fram ett halvår.

Det är Socialstyrelsen som fått ett regeringsuppdrag att ansvara för en fördjupad studie av åldersbedömning med magnetkameraundersökning. Socialstyrelsen har i sin tur tecknat avtal med Karolinska institutet och Blekinge tekniska högskola om att utföra studien.

Uppdraget skulle ha slutredovisats till regeringen den 30 november i år. Men enligt Dagens Nyheter ska Socialstyrelsen ha fått ett muntligt löfte från regeringen om att uppdraget i stället ska redovisas i slutet av maj nästa år.

– Det har tagit längre tid att sätta upp studien än vad vi trodde från början. Både att få intressenter som kunde göra den, det etiska godkännandet och det praktiska – exempelvis att få ungdomar att vara med i den, säger Agneta Holmström, chef för patientsäkerhet på Socialstyrelsen till Dagens Nyheter.

Läs mer:

En majoritet av flickor nära 18 år kan felbedömas som vuxna med MR-knä

Resultat av åldersbedömningar pekar på felaktigheter i metoden

RMV svarar angående åldersbedömningar: Tveksamt att slå ihop de två metoderna

Slutreplik: Rättsmedicinalverkets metod är undermålig och bör bytas

Första medicinska åldersbedömningarna i asylärenden snart klara

RMV presenterade metoder för medicinsk åldersbedömning

Hundratals svenska skelett ska analyseras

Smer: Etiskt försvarbart att använda medicinsk åldersbedömning