– Patientsäkerhetslagen säger att var och en har ansvar för sina åtaganden, man kan så att säga inte skylla på varandra, säger Anders Alexandersson, jurist på Rättsavdelningen på Socialstyrelsen.

– Det innebär att man kanske skulle finna skäl att kritisera läkaren för att denne inte följde upp de åtgärder hen rekommenderade. Man hade kanske kommit till precis samma resultat i Sverige som i Danmark, säger han, men påpekar att han dock inte känner till alla detaljer i det danska fallet.

I ett första steg skulle sådana här ärenden främst vara en fråga för Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndighetens presstalesperson säger till Läkartidningen att man tillämpar det regelverk som finns inom hälso- och sjukvård, främst genom att fatta beslut i tillsynsärenden, men att man inte vill uttala sig om ett hypotetiskt fall.

Anders Alexandersson har tidigare arbetat som jurist på IVO. Han tror att myndigheten hade kunnat kritisera både läkaren och sjuksköterskan. Juridiskt sett finns också möjlighet att kritisera bakjouren. Om IVO sedan ser saken som mycket allvarlig, kan ärendet gå hela vägen till domstol.

– Att man inte journalför är det ingen tvekan om att IVO åtminstone skulle kritisera. Sedan kan det ju vara så att läkarna inte följt rutinerna för att se till att patienten tagits omhand på lämpligt sätt. Då kan man utifrån det bedöma om det här är så pass allvarligt att man behöver gå till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) och begära prövotid eller begära att läkarens legitimation prövas. Och sedan kan HSAN:s beslut överklagas till förvaltningsrätten.

Men anhöriga skulle också kunna göra en polisanmälan om exempelvis vållande till annans död. Finner åklagaren tillräckliga skäl, kan hen i så fall åtala läkaren. Men ofta sneglar åklagaren mot IVO:s beslut.

– Min erfarenhet är att om ett ärende är föremål för prövning hos IVO, så inväntar åklagaren bedömningen där. Det är en indikation på om det är rimligt att väcka åtal.

Han påpekar också att en privatperson kan driva ett rättsfall på egen hand. Men det är inte så sannolikt.

– Det tror jag inte så mycket på. Då behöver du kunna mycket juridik eller anlita en bra advokat som kan bistå dig.

Läs också:

Dömd läkare i Danmark engagerar kåren