I Socialstyrelsens uppdrag ingår bland annat att göra en inventering av pågående insatser inom området, se över stödbehov och att ta fram förslag inom områdena socialtjänst, elevhälsa och hälso- och sjukvård som ska ingå i den särskilda handlingsplanen.

– Det är rent horribelt och nästan omöjligt att förstå att någon kan utsätta kvinnor och flickor i Sverige för könsstympning. Det är en oerhörd kränkning och vi måste göra vårt yttersta för att se till att den som utsatts får den hjälp och det stöd den behöver. Det uppdraget som Socialstyrelsen nu får är en viktig del i det arbetet, säger socialminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

Inga-Maj Andersson, kontaktperson för könsstympning vid Socialstyrelsen, välkomnar regeringens initiativ att ta fram en handlingsplan mot könsstympning.

– Det är tydligt att det här är något som behövs. Det pågår ganska mycket arbete redan inom Socialstyrelsen kring hedersrelaterat våld och även om könsstympning, men det är bra att det kommer ett specifikt uppdrag kring det här, säger Inga-Maj Andersson till Läkartidningen.

Hon lyfter bland annat fram att det finns en webbutbildning och kunskapsstöd som Socialstyrelsen tagit fram och som riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården, samt att det sedan 2015 finns en så kallad ICD-kod för kvinnlig könsstympning. ICD-koden ska dels göra det enklare att identifiera vårdtillfällen relaterade till könsstympning, dels möjliggöra säkrare statistik.

Socialstyrelsens uppdrag är en del av regeringens arbete med en större strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Enligt Inga-Maj Andersson pågår det inom det uppdraget diskussioner om att eventuellt införa registrering av uppgifter om könsstympning i nationella kvalitetsregister.

– Jag vet att det pågår diskussioner om det, och att det finns önskemål ute i verksamheterna, just för att kunna följa upp och ha statistik på ett annat sätt. I dag säger vi att det är ungefär 38 000 kvinnor i Sverige som är könsstympade, men det är inte grundat på statistik utan det är mer grundat på en uppskattning.

Läs också:

Socialstyrelsen ger ut stöd för att möta könsstympade

38 000 beräknas vara könsstympade