Ahmadreza Djalali är iransk medborgare men har permanent svenskt uppehållstillstånd och bor och lever i Sverige med sin familj. Under en resa till Iran i april förra året greps han och anklagades för spioneri. Sedan dess har forskaren, som disputerade i katastrofmedicin vid Karolinska institutet (KI) 2012, suttit fängslad.

I oktober dömdes han till döden.

WMA betraktar Ahmadreza Djalali som en samvetsfånge och menar att hans fundamentala mänskliga rättigheter har kränkts. Enligt organisationen har KI-forskaren både isolerats och utsatts för psykisk tortyr under tiden han har suttit fängslad. 

I ett brev till Irans högsta juridiska tjänsteman skriver WMA:s ordförande Yoshitake Yokokura att det inte finns några bevis för att Ahmadreza Djalali är något annat än en akademiker som fredligt bedriver sitt yrke.

»Enligt våra källor dömdes doktor Djalali till döden efter en rättegång som inte respekterade ens de mest grundläggande internationella kriterierna för en rättsprocess, i strid med lagens regler«, skriver WMA-ordföranden, och påminner om att erkännanden som har tvingats fram under exempelvis tortyr inte får användas som bevis. 

Ahmadreza Djalali måste få tillgång till en advokat som han själv har valt, sin familj, det svenska konsulatet samt till kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal, skriver Yoshitake Yokokura vidare. Brevet avslutas med en vädjan om att omedelbart upphäva dödsdomen och försätta Ahmadreza Djalali på fri fot, samt omvandla samtliga dödsstraff som utfärdats i Iran till fängelsestraff.

Läs också:

KI-forskare uppges ha dömts till döden i Iran

WMA uppmärksammar KI-forskaren Djalali

Tidigare KI-forskare hotas av avrättning