Det var i oktober i år som åklagare i Stockholm beslutade att lägga ner förundersökningen mot kirurgen Paolo Macchiarini. Han var misstänkt för grovt vållande till annans död i tre fall gällande de mycket uppmärksammade operationerna med syntetisk luftstrupe som han genomfört vid Karolinska universitetssjukhuset.

Dessutom var han misstänkt för grovt vållande till kroppsskada i ett fall som rör en annan typ av operation som genomförts vid sjukhuset.

Nu har Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg, som handlägger överprövningen, beslutat att man kommer att inleda en granskning av hela ärendet. Detta sedan två personer via målsägarbiträdet begärt att få sina ärenden överprövade.

När målsäganden begär att ett ärende ska överprövas inleds alltid en granskning.

– Vi kommer att gå igenom förundersökningen och bilda oss en uppfattning innan beslut tas. Det är ett stort material att läsa igenom och det är därför inte möjligt att ge en prognos för när beslut i överprövningen kan komma. Vi kan inte heller lämna någon information om iakttagelser i granskningen medan den pågår, säger kammaråklagare Karin Lundström Kron på Utvecklingscentrum i Göteborg i ett pressmeddelande.

I en tidigare intervju med Läkartidningen uppgav Karin Lundström Kron att det finns några olika varianter på beslut när Utvecklingscentrum är klara med en granskning.

– Det vanligaste är att vi delar den bedömning som åklagaren som har fattat grundbeslutet har gjort och att vi tycker att den bedömningen är riktig. Sedan finns det en variant där vi kommer fram till att det finns fog för åklagarens bedömning. Då kan det vara saker som vi kanske inte fullständigt alltid delar, men anser att det var en bedömningsfråga – och juridik är ju bedömningar – och ändå godtar den bedömning som åklagaren har gjort, sa Karin Lundström Kron till Läkartidningen i november i år och tillade:

– Den tredje varianten är att vi beslutar att åklagarens beslut ska ändras. I fall som det här kan vi då besluta att förundersökningen återupptas och att man ska fortsätta att utreda brottet, för att det finns ytterligare saker som man kan göra i utredningen och som skulle kunna göra att bevisläget ändras.

Om Utvecklingscentrum beslutar om att förundersökningen återupptas är den vanliga gången att den åklagare som handlagt ärendet tidigare inte får fortsätta. I stället tar en annan åklagare vid.

Enligt pressmeddelandet har ytterligare utomstående personer begärt överprövning av ärendet. Dessa är dock inte saklegitimerade, vilket innebär att de inte per automatik har rätt att få ärendet överprövat.

Åklagarmyndigheten understryker att ärendet är omfattande komplicerat och att Utvecklingscentrums granskning därför beräknas ta lång tid.


Läs tidigare artiklar:

Inget åtal mot Paolo Macchiarini – går inte att bevisa brott

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka