Under nästa år får de verksamheter som redan flyttat in på Nya Karolinska i Solna sällskap. Fördelat på fyra olika tillfällen ska bland annat delar av cancerverksamheten, neuroverksamheten, förlossningen samt öppenvård inom olika specialiteter ta plats i det nya sjukhuset. Mot slutet av 2018 ska även den nya intensivakuten sjösättas.

I samband med att verksamheterna byter lokaler försvinner en mängd administrativa arbetsplatser, vilket uppmärksammats av TV4 Nyheterna. Om tre år kommer det, enligt nyhetskanalen, att saknas 1 200 kontorsplatser.

Utrymme för en del av dessa ska hyras i närliggande byggnader till en kostnad av 61 miljoner kronor per år.

– Det ger en flexibilitet som gör att vi kan öka och minska efter behov. Vi bygger inte fast oss vid en viss nivå, säger Paul Lindquist, fastighetslandstingsråd (M) i Stockholms läns landsting, till TV4 Nyheterna.

Tina Granholm, överläkare i barnkirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset pekar på risken för att dokumentationen blir lidande när det saknas administrativa arbetsplatser i nära anslutning till patienterna. Såväl journalföring som operationsberättelser riskerar att försenas, eller rentav glömmas bort, när läkarna måste förflytta sig långa sträckor för att kunna arbeta med administration.

– Vi behöver vara där patienterna är, säger hon till TV4 Nyheterna.

Också den lokala läkarföreningen är kritisk.

– Det är inte en bra arbetsmiljö, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, till Dagens Medicin.

Hon framhåller att det inte bara handlar om den rena patientdokumentationen, utan även om att forskning och förberedelser inför exempelvis utbildningar blir lidande. Det påverkar den akademiska miljö som utmärkt det gamla sjukhuset, menar hon.

– När kollegor inte möts spontant, lunchdiskussionerna uteblir, vi passerar olika kaffeautomater vid olika tidpunkter och forskande kollegor väljer att sitta hemma för att få arbetsro så förloras den, säger hon till tidningen.

Läs också:

Fortsatta IT-störningar på Nya Karolinska

Sjukhusdirektör medger brister vid barnakuten på NKS

IVO kräver åtgärder mot teknik- och samverkansbrister på NKS

NKS satsning på intensivakut hotar läkarutbildning

Klart för inflyttning på omstritt sjukhus