Privata Vingåkers vårdcentral har fått en ny ägare: den digitala vårdgivaren Doktor.se. Eftersom Landstinget Sörmland erbjuder sina invånare gratis primärvård och dessutom likställer digital vård med fysisk, innebär det enligt Dagens Medicin att Doktor.se skulle kunna erbjuda vård som är gratis för patienter i hela Sverige.

– Där kommer patientlagen in och den gör att man inte kan undanta patienter utanför Sörmland. Den avgift som gäller invånare i Sörmland gäller alla, säger Asghar Farahani, chef för Hälsoval i Landstinget Sörmland, till Läkartidningen.

Doktor.se:s nyckel till att erbjuda vård till patienter i hela landet är köpet av Vingåkers vårdcentral.

– Kravet för att erbjuda digitala vårdtjänster i Sörmland är att man antingen köper en vårdcentral, startar en vårdcentral eller har ett hängavtal med en vårdcentral.

Hur Doktor.se kommer att organisera sin verksamhet är ännu inte klart. Men företagets vd Martin Lindman skriver i ett mejl till Dagens Medicin att man kommer att erbjuda digitala besök till patienter i hela landet.

Däremot kommer Sörmland att ta betalt av patienternas hemlandsting. Landstinget Sörmland tillämpar Sveriges Kommuner och landstings rekommendation om en avgift på 650 kronor för läkarbesök.

– Vi har krav på vårdgivarna att det ska vara en triagering, en medicinsk bedömning och man ska följa Stramas rekommendationer för antibiotikaförskrivning. Vi kommer att kontrollera ofta och ordentligt. Vi har sagt »vill ni komma till Sörmland är ni välkomna, men det måste vara ordning och reda«, säger Asghar Farahani.

De svenska aktörerna Kry och Min Doktor erbjuder vård i hela landet genom avtal med fysiska vårdcentraler i Jönköpings län. Men kanske blir Sörmland nästa nav för digital vård.

– Doktor.se är det första företaget, men de andra bolagen är också på väg. Jag har en känsla av att man har avvaktat och bevakat varandra, säger Asghar Farahani.

Läs också:

Taxan för digitala läkarbesök sänks

Kostnaden för digitala vårdcentraler kan fördubblas

Digital vård får pengarna att rulla

Kry: Vi förskriver inte för mycket antibiotika

Nätläkare förskriver antibiotika på »dåliga grunder«