– Vi har gjort allt vad vi kan för att vara transparenta i redovisningen av konsultkostnader. Trots detta är det tydligt att det återstår frågor bland våra medarbetare och andra intressenter. Av den anledningen har jag i dag gett vår internrevisor, Ole Alvin, ett uppdrag att leda i första hand en internrevision av våra konsultkostnader med fokus på BCG, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom i ett pressmeddelande.

Vidare säger han att den nya verksamhetsmodellen nu har införts i hela verksamheten och att sjukhuset sedan juni 2017 avslutat användningen av konsulter från BCG då deras uppdrag på sjukhuset är klart.

I pressmeddelandet uppges dock att det under 2018 är nödvändigt att fortsatt använda ett antal externa konsulter för att klara flytten till den nya sjukhusbyggnaden.

Beskedet att Karolinska universitetssjukhuset inleder en revision kommer efter att Dagens Nyheter tidigare under tisdagen publicerat nya artiklar rörande sjukhusets konsultkostnader.

Enligt underlag som Dagens Nyheter tagit del av har snittkostnaden per BCG-konsult som arbetat på sjukhuset mellan januari och juni i år legat på 700 000 kronor i månaden. Enligt underlaget har det totalt rört sig om nio konsulter.

Enligt tidningen ligger kostnaden för en senior konsult från det bolag som nu för tiden anlitas mest av Karolinska universitetssjukhuset på maximalt 320 000 kronor i månaden.

Flera experter som Dagens Nyheter varit i kontakt med anser att sjukhusets hantering av fakturor bör utredas.

– Det kan handla om trolöshet mot huvudman. Det skulle kunna vara straffbart, och borde vara straffbart. Det är pengarullning utan kontroll, vars likhet jag aldrig tidigare har skådat i offentlig verksamhet, säger Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet till Dagens Nyheter.

Dessutom ifrågasätts förhållandet mellan BCG och Andreas Ringman Uggla, sjukhusets produktionsdirektör. Enligt Dagens Nyheter står han som referens på en majoritet av de BCG-fakturor som kommit i år. Innan Andreas Ringman Uggla anställdes vid sjukhuset arbetade han i sex år som konsult för just BCG.

Sjukhusets ekonomidirektör Margareta Fast säger till Dagens Nyheter att frågan om eventuellt jäv har utretts.

– Jävsfrågan har diskuterats i sjukhusledningen i samband med att vi granskades i Sveriges Radios Kaliber. Slutsatsen var att det inte förelåg någon anledning för en djupare jävsutredning. Endast det faktum att Andreas Ringman Uggla tidigare har varit anställd av BCG är inte grund för en jävsutredning, säger Margareta Fast till Dagens Nyheter.

Läs mer:

Fakturor för 28 miljoner kronor kan inte förklaras