Läkartidningen berättade tidigare i år om att Arbetsförmedlingen beviljat främjandemedel för projekt som involverar Sveriges läkarförbund och som riktar sig till läkare utbildade utanför EU/EES.

Arbetet har mynnat ut i att Läkarförbundet nu är delaktigt i tre webbaserade initiativ med dessa läkare som målgrupp. Tanken är att insatserna ska sjösättas under perioden februari till april nästa år.

En viktig del i arbetet har varit att Läkarförbundet tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, under hösten gjort en utredning i syfte att beskriva legitimationsprocessens olika steg, kartlägga vilka insatser som finns samt att göra behovsanalyser.

En av de största utmaningarna som identifierades var det medicinska kunskapsprovet. Tillsammans med Umeå universitet ska det därför tas fram en webbaserad instuderingsguide för provet.

– Man upptäckte att den svåraste biten är kunskapsprovet, och att det till exempel inte finns något instuderingsmaterial. Det finns bara en lista på böcker som man brukar läsa på läkarlinjen. Litteraturlistan ger inte någon vägledning hur man ska plugga inför kunskapsprovet. Nu ska det göras en instuderingsguide helt enkelt, och dessutom ska det praktiska provet filmas för att man ska förstå hur det går till, säger Hanna Vihavainen, internationell samordnare på Sveriges läkarförbund.

Dessutom ska Karolinska institutet, tillsammans med Läkarförbundet och SKL, ta fram en bredare introduktion till den svenska hälso- och sjukvården. Introduktionen är dock inte läkarspecifik utan utformad för att vara tillgänglig för så många som möjligt med utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning. Syftet är att ge en orientering till den svenska sjukvården inför exempelvis praktik och kunskapsprov.

Ett tredje initiativ är en kommunikationssatsning som involverar flera andra fackförbund som organiserar legitimationsyrken. Tanken är att en särskild sajt ska ge en samlad och likvärdig kommunikation kring snabbspåren. Syftet är bland annat att få fler arbetsgivare att informera om sina praktikplatser, samt att handledare ska få bättre stöd.

– Snabbspåren för legitimationsyrken är svåra att snabba på, men vi vill försöka göra det snabbare att ta sig igenom hela processen. Nu har vi identifierat de här trösklarna och initierar insatser som ska hjälpa till där man ser svårigheter för de här läkarna att komma framåt. Det handlar både om kunskapsprovet och om den allmänna kunskapen om svensk hälso- och sjukvård. Eftersom det är svårt att få praktik är den här kommunikationssatsningen också ett sätt att komma vidare, säger Hanna Vihavainen.

Enligt henne kommer Läkarförbundet även att fortsätta med ytterligare insatser nästa år. Bland annat är tanken att en typ av mentorsprogram ska startas under 2018.

Läs mer:

Fem miljoner till projekt för utländska läkare

Linköping startar utbildning inför kunskapsprovet

Läkare till Socialstyrelsen: »Kunskapsprovet fyller inte sin funktion«

Umeå universitet och Socialstyrelsen: Längre skrivtid och nya chanser i det nya kunskapsprovet för läkare

Skarp kritik mot provet från Läkartidningens panel

Kunskapsprov vållar debatt