Läkarprogrammet vid Lunds universitet har valt att sjösätta ett stort förändringsarbete, trots osäkerheten över framtidens läkarutbildning.

– Vi har inspirerats av målen i Stefan Lindgrens utredning och bedömde att detta kan bli verklighet, så vi tillsatte en arbetsgrupp redan för några år sedan, säger Christer Larsson, som är programansvarig. Han fortsätter:

– Examensordningen behöver moderniseras och förändringarna av målen i Lindgrens utredning ligger så mycket i tiden. Så vi kände att vi åtminstone kan jobba med det och indirekt förbereda oss på tankarna som finns i utredningen.

Arbetsgruppen kom med förslag på nya mål som legat till grund för en ny utbildningsplan för läkarprogrammet i Lund. En utbildningsplan som ska vara ganska lätt att anpassa till en sexårig, legitimationsgrundande läkarutbildning.

Nu har utbildningsplanen fastställts i grundutbildningsnämnden i Lund, vilket innebär att den börjar gälla hösten 2018. Sex huvudspår ska – i olika stor utsträckning – genomsyra den nya utbildningsplanen och vara närvarande under varenda termin: medicinsk kunskap, klinisk kompetens, vetenskapligt förhållningssätt, professionellt förhållningssätt, etiskt förhållningssätt och globalt förhållningssätt. Medicinsk humaniora lyfts också fram ännu mer än tidigare.

De senaste åren har också en stor omorganisering av ledningsorganisationen kring läkarprogrammet gjorts. Ett viktigt syfte är att få ett programperspektiv på examinationerna. En särskild examinationskommitté har skapats för att säkra en progression genom utbildningen och en samsyn i bedömningen av studenterna.

– Det mesta som görs på läkarprogrammen i landet är jättebra. Men om vi ska nå den fulla potentialen måste samarbetet mellan terminerna öka. Man behöver bli en del av helheten, säger Christer Larsson.

Stefan Lindgren är ordförande i examinationskommittén – vilket enligt Christer Larsson är en stor fördel i arbetet med att modernisera läkarprogrammet i Lund.

– Det är givetvis en enorm tillgång för oss. Han har väldigt stor insyn i hur läkarprogrammen ser ut och är en väldigt bra källa till idéer.

Från i vår ska alla läkarstudenter i Lund, som ett steg i förändringsarbetet, tillbringa fyra veckor i sträck på en medicinavdelning redan under den första kliniska kursen. Läkarprogrammet har inlett ett nytt samarbete med alla sjukhus i Skåne och resten av sjukvårdsregionen.

– Det är första gången vi gör ett så strukturerat samarbete. Men jag kan tänka mig att vi behöver utveckla det ännu mer om det blir en sexårig utbildning.

Vad blir den största utmaningen med en ny sexårig, legitimationsgrundande utbildning?

– Att hitta utrymme i den hårt pressade sjukvården för studenterna och nå ut till alla som ska handleda så vi får likvärdiga bedömningar.

Läs även:

Så redo är de olika lärosätena för en sexårig läkarutbildning

Nytt steg mot sexårig läkarutbildning

Socialdepartementet föreslår bastjänstgöring för läkare