Som Läkartidningen berättade i november riktade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, så allvarlig kritik mot en vårdcentral i Västsverige att landstinget i fråga omedelbart sade upp avtalet med det privata företaget. Kritiken handlade främst om brister i journalföring samt brister i vaccinationer och undersökningar i BVC-verksamheten.

Landstinget i fråga stoppar nu en utbetalning på 1,5 miljoner kronor för oktober månad. Pengarna kommer att kvittas mot de utgifter landstinget har haft i samband med nedläggningen. Därtill ska hälso- och sjukvårdsnämnden utreda ett eventuellt skadeståndskrav mot företaget.

– Vi ska titta på om vi har lidit skada och i så fall hur stor är den, säger Tomas Andersson, ansvarig tjänsteman på förvaltningen, till Nyhetsbyrån Siren.

Han vill inte uttala sig om storleken på skadeståndskravet. Däremot har regionen bestämt att kräva tillbaka 170 000 kronor i ersättning för psykologbesök, trots att inga sådana besök har registrerats.

 

Läs även:

Allvarlig kritik mot vårdcentral – regionen bryter avtal