Läkartidningen har tidigare berättat att Socialstyrelsen vill att professionsföreningarna ska komma fram till en konsensus för hur man bäst lägger upp vården vid sena aborter.

Nu rapporterar SVT Nyheter att en arbetsgrupp med representanter för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, och Barnmorskeförbundet tillsatts för att ta fram riktlinjer som hela vården kan enas kring.

– Vi hoppas få det färdigt i februari och då lämna över förslaget till Socialstyrelsen, säger Andreas Herbst, ordförande i SFOG, till SVT Nyheter.

Upprinnelsen till det hela är sommarens nyhet om den barnläkare som försökt återuppliva ett sent aborterat foster som stöttes ut levande i graviditetsvecka 22 – det vill säga i den vecka som riktlinjer anger att man kan överväga att försöka återuppliva för tidigt födda barn.

Det skapade stor debatt och gjorde att SFOG och Barnmorskeförbundet begärde ett möte med Socialstyrelsen för att diskutera tolkningen av abortlagen.