Den förkylde mannen har inte sällan hånats och beskyllts för att överdriva sina symtom, det vill säga vara drabbad av det som populärt kallas »mansförkylning«. Men nu har alltså en kanadensisk forskare kommit fram till att det kanske inte handlar om gnäll.

När forskaren i fråga gick igenom forskning på området tyckte han sig bland annat finna en del evidens för att män har högre risk för komplikationer och högre dödlighet i samband med luftvägsinfektioner, jämfört med kvinnor. Han hittade också viss evidens för att män lider mer av akuta luftvägsinfektioner eftersom de har ett mindre robust immunförsvar än kvinnor.

Utifrån detta drar forskaren slutsatsen att det kan vara orättvist att beskylla förkylda män för att överdriva.

Han konstaterar också att det kan finnas en evolutionär fördel med ett mindre robust immunförsvar och att det kan ha tillåtit män att lägga mer energi på andra biologiska processer som tillväxt och reproduktion.

Forskaren tillägger att det finns fördelar med att hushålla med energin när man är sjuk:

»Att ligga på soffan, inte lämna sängen eller få assistans med aktiviteter i vardagen skulle också kunna vara beteenden som skyddar mot rovdjur. Nu kanske det är dags att skapa mansvänliga utrymmen med gigantiska tv-apparater och vilstolar där män kan återhämta sig från »mansförkylning««, skriver han.

Tidskriften BMJ publicerar varje år ett julnummer med studier av lite mer skämtsam karaktär.