En läkares arbetsdag går ut på att lyssna på människors berättelser, bedöma deras symtom, utreda och behandla. Att få människor att känna sig trygga i den utlämnande situation de befinner sig i. Aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.

Den senaste tiden har vi förfasats över berättelser från kvinnor, icke-binära och transpersoner under #utantystnadsplikt och det har blivit uppenbart att den trygghet vi strävat efter att ge våra patienter, och som vi män ofta tar för given, är något våra kollegor inte känner på vår gemensamma arbetsplats.

Många har uttryckt besvikelse över att män inte sagt eller gjort något sedan #metoo startades. Enligt en undersökning beställd av SVT Nyheter anser 45 procent av männen att debatten kring #metoo är överdriven. Vi anser att debatten i allra högsta grad är befogad och att det nu är dags att vi män tydligt tar ställning mot alla former av diskriminering och trakasserier. Därför publicerar vi i dag detta upprop som 1 500 manliga läkare och läkarstudenter står bakom.

I en undersökning bland kvinnliga läkare gjord av »Framtidens karriär – läkare« uppger 40 procent av de drygt 1 350 svarande att de utsatts för sexuella trakasserier eller övergrepp inom sitt yrkesutövande, av både manliga läkare och patienter. Vittnesmålen från #utantystnadsplikt berättar om allt från nedvärderande behandling av kvinnor på arbetsplatsen och förminskande kommentarer till de mest vidriga övergrepp. De patriarkala maktstrukturer som genomsyrar samhället återfinns även inom hälso- och sjukvården, där de klassiska hierarkierna till stor del skapas och upprätthålls av män. Dessa gynnar varken sjukvården eller samhället.

Att diskriminera och trakassera människor på grund av könstillhörighet saknar plats i ett modernt samhälle. Vi anser att det inte bara är de män som trakasserar och begår övergrepp som måste förändra sitt beteende. Även de som passivt låter detta fortgå måste nu uppmärksamma vad som sker och kliva fram.

Vi som står bakom detta upprop vill härmed uttrycka vårt tydliga stöd till våra kvinnliga kollegor. Vi är fast beslutna att:

  • Öppet ge stöd till den som utsatts för sexuella trakasserier, att lyssna och alltid ta vad individen berättar på allvar.
  • Rannsaka oss själva och förändra felaktiga beteenden.
  • Säga ifrån och aldrig acceptera när någon annan går över gränsen.
  • Aktivt arbeta för att all vårdpersonal ska känna sig trygg på sin arbetsplats och med sina kollegor.

Vi kräver samtidigt att arbetsgivare och chefer tar sitt ansvar och:

  • Tar vittnesmålen från våra kvinnliga kollegor på allvar.
  • Har en tydlig och synliggjord policy mot sexuella trakasserier.
  • Tar sitt fulla ansvar mot sexuella trakasserier enligt arbetsmiljölagen.
  • Utvecklar strategier för omhändertagande av personal som utsätts för hot och våld.

Att ojämställdhet och problem med sexuella trakasserier finns inom sjukvården har många av oss vetat om. Våra modiga kollegor i #utantystnadsplikt beskriver nu den enorma vidden av detta. Tillsammans kan vi skapa förändring.

Se alla undertecknarna av uppropet här


Läs också: 

Initiativtagare till #utantystnadsplikt: »Viktigt att få med sig män«


Tidigare artiklar:

10 400 läkare skriver under uppropet #utantystnadsplikt

Läkarstudenter vittnar om trakasserier: »Han undrade om jag ville sova över med honom i jourrummet«

Universiteten svarar på #utantystnadsplikt: »Allas vårt ansvar att stoppa sexuella trakasserier«

»Det är otroligt viktigt att stötta dem som faktiskt kliver fram«

Heidi Stensmyren om #metoo: »Det är viktigt att våga berätta«