Yvonne Dellmark till vänster, Melvin Samsom till höger. Foto: Håkan Leif, Stockholms läns landsting och Maj-Lis Koivisto

Turerna kring Karolinska universitetssjukhuset har den senaste tiden varit många. Bland annat drabbades Nya Karolinska Solna nyligen av ett större IT-haveri som fick till följd att sjukhuset gick upp i stabsläge, samt att en lex Maria-anmälan om misstänkt vårdskada upprättades eftersom det inte gick att utesluta att störningarna drabbat en patient.

I veckan uppdagades också att sjukhuset betalat 28 miljoner kronor till det omstridda konsultbolaget Boston Consulting Group trots att fakturaunderlag till synes saknats.

Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening, har svårt att ge en samlad kommentar kring den senaste tidens händelser eftersom det handlat om många olika saker. Om IT-problemen säger hon:

– Det finns stora IT-problem som påverkar vår arbetsmiljö. Vi anser att det är ett fortsatt stort bekymmer. Många problem är fortfarande olösta, även om våra kreativa kollegor hittar sätt att ändå arbeta i detta. När tillfälliga försämringar kommer, som när nätverket går ner, så uppstår akuta situationer som kan påverka patientsäkerheten.

Gällande miljonfakturorna till konsultbolaget Boston Consulting Group uppger Yvonne Dellmark att läkarföreningen till viss del fått en förklaring av sjukhuset.

– Det besked vi fått är att det finns ett underlag som förklaras av verksamhet kring IT-struktur, det är mycket i den administrativa delen av sjukhuset som förändras. Det ska inte gälla de organisationskonsulter som man tidigare haft inne. Men vi har inte sett underlaget och vi har inte fått någon fullständig redogörelse, säger Yvonne Dellmark.

– Vi hoppas att vi får en redogörelse, för det är viktigt att vi också förstår vart de här pengarna har tagit vägen. Det är viktigt eftersom det är en stor summa och det sticker väldigt mycket i ögonen att det tillåts kosta så mycket när man samtidigt inte har pengar till att betala våra kollegors övertid, trots att många jobbar väldigt mycket och hårt för att rädda de akuta situationerna, fortsätter hon.

Har läkarföreningen förtroende för sjukhusledningen och för sjukhusdirektör Melvin Samsom?

– Det är något som vi funderar på kontinuerligt, för nu har det varit väldigt många saker där vi känner att dialogen inte har varit så bra som vi önskat i de akuta ärendena. Vi gjorde en enkät i februari som visade ett väldigt lågt förtroende. Därefter har vi hittills haft möjlighet att diskutera på ett konstruktivt sätt, fram tills nu.

Under gårdagen gick företrädare för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting ut och krävde Melvin Samsoms avgång. Yvonne Dellmark är något mer försiktig i sitt svar på frågan om läkarföreningen också vill se att han avgår.

– Vi har hela tiden valt att inte ta ställning till ett krav på avgång, det är inte vår uppgift.  Men man kan säga att det kommer att vara väldigt avgörande för vårt förtroende vad som händer de närmaste veckorna, hur man har en dialog kring den process som sjukhuset är inne i. Där är IT-problemen och fakturorna naturligtvis två delar, men det finns fler områden som behöver hanteras på ett bra sätt för att vi fortsatt ska ha förtroende. Vi måste få en konkret förbättring.

Vad är det för områden du tänker på i första hand?

– Framför allt kring organisationen och hur den hanteras när olika behov ska tillgodoses.  Det är först nu som hela sjukhuset gått över i den nya organisationen och det är då problem uppstår. Det kan vara otydligt kring mandat. Alla chefer är ännu inte tillsatta, till exempel. 

Vad anser ni borde göras för att få Karolinska på fötter?

– Vi har sagt från början att vi inte tror på den nya verksamhetsmodellen. Det handlar specifikt om sättet att organisera sjukvården i en matrisorganisation där man slår sönder specialiteterna. Vi ser att det påverkar vården och personalen mycket negativt. Till det kommer för många flyttar till lokaler som inte är bättre än de man har i dag.

– Det finns vissa områden som faktiskt får det bättre och därför kan prestera bättre, men tittar man på helheten så finns det väldigt många områden som far illa just nu och vi vill se att man lyckas vända det, att enheterna faktiskt får det man behöver. Det handlar om allt från administrativa platser och andra praktiska arbetsmiljöfrågor till hur man bemannar och hanterar personalfrågor.

Läs mer:

Stockholmspolitiker kräver Melvin Samsoms avgång

Fakturor för 28 miljoner kan inte förklaras

Personalprotest mot färre förlossningsplatser på NKS

Efterlyses: 1 200 kontorsplatser för läkare. Arbetsmiljön på Nya Karolinska oroar läkarföreningen

Sahlgrenska: Svag evidens för värdebaserad vård

Fortsatta teknikproblem på NKS – allvarlig avvikelse utreds

NKS i stabsläge efter teknikproblem

Lågt förtroende för ledningen bland läkarna på Karolinska