Det var Dagens Nyheter som först berättade att plats- och personalbristen vid Karolinska universitetssjukhuset under semesterveckorna förra året var så stor att tolv patienter med cancer i levern respektive bukspottkörteln inte kunde opereras i tid.

De tolv fallen granskades internt av sjukhuset och därefter anmäldes tre av fallen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta eftersom det inte gått att utesluta att den långa väntan på operation medfört allvarliga vårdskador.

Efter att ha läst rapporteringen upprättade Paul Beijnes, förundersökningsledare vid polisområde Stockholm Syd, på eget initiativ en polisanmälan.

– Jag har läst DN:s reportage och vi har en skyldighet att upprätta en anmälan då det finns anledning att anta att brott som faller under allmänt åtal har begåtts. Här tycker jag att det är ganska tydligt. Jag tycker att det är konstigt att det inte redan fanns en polisanmälan, säger Paul Beijnes till Dagens Nyheter.

– Här kan man misstänka ett inslag av underlåtenhet, som också lagutrymmet stipulerar. Jag bedömer att det kan röra sig om grovt vållande till annans död, fortsätter han.

Enligt tidningen gäller förundersökningen de tre för sent opererade cancerpatienterna samt en fjärde patient.

Dagens Nyheter har också berättat att Karolinska universitetssjukhuset strax före midsommar dessutom tackade nej till hjälp från Danderyds sjukhus trots att väntetiderna ökat kraftigt.

Åklagare vid Västerorts åklagarkammare bekräftar att förundersökning är inledd med brottsrubriceringen vållande till annans död, grovt brott. Enligt Dagens Nyheter har ingen ännu delgivits misstanke om brott.

Läs mer:

Försenade canceroperationer utreds av IVO

Vårdplatsbrist på Karolinska fördröjde operationer

10 000 inställda operationer i Stockholm förra året