Läkartidningen har tidigare skrivit om att den psykiatriska vården särskilt för vårdpersonal som finns i Stockholm och tar emot vårdpersonal från hela landet hotas av nedläggning – och om de starka reaktioner som det har utlöst.

Före jul sa Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, nej till en särskild fil till vård för sjukvårdpersonal med psykisk ohälsa.

Men nu backar alltså alliansen.

– Vi har bestämt att vi vill ge vår förvaltning i uppdrag att se till att vi har den här typen av vård specialdestinerad till vårdpersonal även i framtiden, säger Anna Starbrink till Läkartidningen.

Orsaken är just de starka reaktionerna.

– Det har kommit bra och starka argument för att det är viktigt att den här typen av verksamhet finns, och att det skulle vara en stor förlust för medarbetarna i vården om den försvann. Det har vi tagit till oss, säger Anna Starbrink.

Det är dock inte säkert att verksamheten på Ersta blir kvar.

– Vi tvingas göra en upphandling av psykiatrin och då kan vi inte bara ge uppdraget till Ersta. Det är inte lagligt. I samband med att vi går ut med upphandlingen ska vi fundera på hur vi bäst säkerställer att en sådan här möjlighet ska finnas för vårdpersonalen i framtiden också.

Har du några tankar om hur det kan gå till?

– Det finns ju olika vägar man kan gå. Antingen lägger vi in det i upphandling av psykiatrisk vård så att det får bli en del i uppdraget och då kan förstås Ersta vara med och lägga anbud. Man kan också tänka sig att någon annan får uppdraget, till exempel vår egen verksamhet SLSO, säger Anna Starbrink och fortsätter:

– Men det där skulle jag vilja hålla öppet ett tag till.

Den 30 januari ska landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd fatta beslut om att gå ut med en upphandling.

 – Sedan återkommer vi med formerna för upphandlingen. Vi har fram till i maj, då förfrågningsunderlaget går ut, på oss att diskutera hur vi ska formulera den, säger Anna Starbrink.

Läs tidigare artiklar:

Upprop för Ersta psykiatriska klinik

Psykiatrisk vård riktad till vårdpersonal hotad