Det är en smittskyddslag från 2017 som fastställer att vårdpersonal i Finland ska vara vaccinerad, om immunitet genom sjukdom saknas. Kravet gäller personal som arbetar med, eller i närheten av riskgrupper. Dit räknas barn under 1 år, personer över 65, samt patienter med vissa sjukdomar. Det rapporterar Yle.

Allmänt gäller detta vattkoppor, mässling och influensa. De som arbetar med spädbarn ska också vara skyddade mot kikhosta. Vaccination mot influensa gäller även studerande som gör praktik.

Enligt vårdfacket Tehy, där omkring hälften av medlemmarna är sjuksköterskor, betyder den finska lagen att arbetstagare som vägrar att låta vaccinera sig kan sägas upp. Detta om arbetsgivaren inte kan ge dem arbetsuppgifter som inte kräver skydd.

Tehy menar dock att lagen lämnar mycket tolkningsutrymme. Den gör det svårt för personer som är överkänsliga och inte kan bli vaccinerade.

– Arbetstagarens egen hälsa borde klassas som ett särskilt skäl, säger Anna Kukka, arbetsmiljösakkunnig på Tehy, till Yle.

Som Läkartidningen berättade i augusti har Italien, i likhet med några andra länder, infört obligatorisk vaccination mot bland annat mässling. Skolbarn ska vara vaccinerade mot tio olika sjukdomar, annars riskerar föräldrarna böter.

I samband med mässlingsutbrottet i Göteborg, vilket började i början av december, har 22 fall konstaterats. Det meddelade Västra Götalandsregionen på måndagen.

Läs även:

Ovaccinerade kan nekas jobb i sjukvården

Sahlgrenska undersöker anställdas immunitet efter mässlingsutbrottet

»De unga förstår nog inte«