Enligt Folkhälsomyndighetens preliminära statistik rapporterades under förra året 2 555 fall av gonorré. Det kan jämföras med 1 777 rapporterade fall 2016.

En majoritet av fjolårets fall, 64 procent, rapporterades in i Stockholm.

– Det finns flera skäl till att gonorré ökar. En kan vara en minskad rädsla för hiv bland hiv-negativa. Men vi ser också en ökning av gonorré runt om i andra länder som Storbritannien och även Danmark. I Norge är utvecklingen ungefär som i Sverige, säger Jerker Jonsson, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, till Svenska Dagbladet.

Trenden med fler fall av gonorré har pågått sedan 2010. Antalet rapporterade fall av klamydia minskade däremot något under förra året jämfört med 2016.