Karin Pokorny, ST-läkare i allmänmedicin, har gjort en studie kring arbetsupplevd stress bland just ST-läkare i allmänmedicin. Foto: Privat

Som ST-läkare i allmänmedicin slogs Karin Pokorny av hur dåligt många kollegor verkade må. På kafferaster och de återkommande ST-dagarna var den ohållbara arbetssituationen och en hög nivå av stress återkommande samtalsämnen.

– Jag kände av det själv också. Och ju mer jag pratade om det, ju mer öppnade sig andra. Då ville jag ta reda på om man även kunde se detta i siffror genom att göra en kartläggning, säger Karin Pokorny.

Hon bestämde sig för att viga sitt obligatoriska vetenskapliga arbete åt att undersöka arbetsupplevd stress bland ST-läkare i allmänmedicin och lät kollegorna i södra Bohuslän och Göteborg svara på en enkät. 147 ST-läkare deltog.

Hennes handledare var Kristina Holmgren, docent och lektor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet. Karin Pokorny använde sig även av hennes skattningsformulär (work stress questionnaire).

Resultatet visade att runt hälften av ST-läkarna upplevde stress över att arbetsbelastningen hade ökat och över att de inte bestämde över sin arbetstid.

– En stor stressfaktor var de individuella kraven och det egna engagemanget hos ST-läkarna. Två tredjedelar upplevde att de ställde höga krav på sig själva, säger Karin Pokorny.

Ungefär lika många upplevde att de hade svårt att säga nej trots att de redan var överlastade med andra arbetsuppgifter.

Kvinnliga läkare upplevde sig mer stressade än manliga läkare. 60 procent uppgav sig vara stressade för att de arbetade utanför sin ordinarie arbetstid, jämfört med 40 procent av männen.

De som arbetade på offentliga vårdcentraler var mer stressade än ST-läkarna på de privata vårdcentralerna.

– Jag blev förvånad över att de skillnaderna var så stora. Där syntes skillnad i alla fyra frågedimensionerna – inflytande över arbete, otydlig organisation/konflikter, stress på grund av individuella krav/engagemang och upplevd stress att hitta en balans mellan fritid och arbete.

Karin Pokorny påpekar att de manliga ST-läkarna i högre utsträckning var anställda på privata vårdcentraler medan fler kvinnliga ST-läkare arbetade på offentligt drivna enheter.

– För att säkert kunna säga om kön eller driftsform spelar roll behöver vi göra mer avancerade analyser.

Vad har du fått för reaktioner på studien från dina ST-kollegor?

– Många tycker att det är skönt att se de här siffrorna. Det finns annars en tendens att man håller det inom sig och skyller på sig själv när tiden inte räcker till. 

Vad kan man göra för att minska stressen bland ST-läkarna enligt dig?

– I grunden är det viktigt att vi i professionen ställer krav på arbetsmiljön. Vi ska inte ha en hälsofarlig miljö! Man måste våga prata med sin verksamhetschef om man upplever att tiden inte räcker till, säger Karin Pokorny.

– Som individ kan man försöka stärka sig själv genom att hålla rutiner och försöka hitta det som ger en energi. 

Läs också:

Sjukskrivningarna bland unga kvinnliga läkare ökar

»Jag behövde instruktioner för att värma en burk soppa«

»Det är oacceptabelt att så många blir sjuka på jobbet«

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter


Relaterat material:

I tidskriften Allmänmedicin skriver Karin Pokorny själv om sina resultat. 

Och här finns studien i sin helhet.